fbpx

Quy trình chấm công bằng nhận diện khuôn mặt (Face ID) cho doanh nghiệp

Công nghệ nhận diện khuôn mặt bắt đầu được tích hợp vào các thiết bị điện tử và ngày càng trở nên phổ biến. Công nghệ này tiếp tục được cải thiện để đảm bảo độ chính xác và bảo mật, đồng thời tích hợp dễ dàng với các hệ thống phần mềm để quản…

2024-07-04
23