Quản lý mua hàng - Fast Purchasing

Ngày đăng: 2020-03-25 16:25:43 - Ngày cập nhật: 2020-03-26 16:20:04 - Số lần xem: 3551
Điểm: 3.5/5 (2 phiếu)

Phân hệ phần mềm quản lý mua hàng trong giải pháp ERP Fast Business Online cho phép tự động hóa nhiều công việc trong chu trình nghiệp vụ mua hàng – thanh toán: lập và duyệt đề xuất mua hàng, giấy đề nghị báo giá, cập nhật báo giá, lựa chọn nhà cung cấp, chuẩn bị đơn hàng – trong nước và nhập khẩu, theo dõi việc nhận hàng và kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập mua, trả lại hàng cho nhà cung cấp, đóng đơn hàng.

Quy trình mua hàng

Quy trình mua hàng

Đơn mua hàng

Đơn mua hàng

Thông tin về nhà cung cấp

 • Các thông tin chung: Tên nhà cung cấp, địa chỉ, số điện thoại, số fax, người liên hệ…
 • Phương thức giao hàng và điều khoản thanh toán ngầm định.
 • Khai báo các điều kiện tín dụng, thời hạn tín dụng kèm ngày hết hạn…

Quản lý yêu cầu mua hàng

 • Quản lý nhu cầu mua hàng theo đơn hàng bán, lệnh sản xuất, dự án/công trình…
 • Kiểm tra tồn kho mặt hàng cần mua.
 • Cho phép xét duyệt phiếu nhu cầu trực tiếp trên máy.
 • Lựa chọn nhà cung cấp cho các phiếu nhu cầu đã duyệt.

Quản lý báo giá

 • Lưu báo giá của tất cả các nhà cung cấp và tất cả các hàng đặt mua.
 • Khai báo các mức giá, chiết khấu, các điều kiện thanh toán và số lượng đơn hàng tối thiểu.
 • Cho phép xem các báo giá trước đây và hiện thời.
 • So sánh giá báo cùng một mặt hàng của các nhà cung cấp khác nhau.
 • Tính giá đã có/chưa có thuế GTGT.

Quản lý đơn hàng

 • Lập đơn hàng theo nhiều cách:
  • Lập đơn hàng trực tiếp.
  • Lập từ hợp đồng.
  • Lập từ phiếu nhu cầu đã duyệt.
  • Lập theo kết quả lựa chọn nhà cung cấp.
 • Lấy giá mua và chiết khấu theo báo giá hoặc bảng giá của nhà cung cấp.
 • Quản lý riêng đơn hàng mua trong nước và đơn hàng nhập khẩu.
 • Cho phép tính cước vận chuyển, bảo hiểm và các phí khác.
 • Cho phép xem các đơn hàng trước đây và hiện thời.
 • Đơn hàng có thể duyệt trực tiếp trên màn hình đơn hàng hoặc qua chức năng riêng.

Gửi email, SMS các phiếu nhu cầu vật tư, đơn hàng “chờ duyệt”
•    Cho phép gửi email, SMS các phiếu nhu cầu vật tư, đơn hạng trạng thái “chờ duyệt” đến người có quyền duyệt.
Theo dõi hàng nhập khẩu

 • Phân bổ chi phí nhập khẩu cho từng mặt hàng theo các tiêu thức khác nhau: số lượng, giá tiền, trọng lượng hoặc thể tích.
 • Tự động tính thuế nhập khẩu và các khoản phải nộp khác.
 • Tùy chọn tính thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng nhập khẩu.

Theo dõi hàng nhập kho

 • Quản lý nhập hàng và kiểm định chất lượng.
 • Theo dõi hàng nhập kho trong hai trường hợp: Nhập kho theo phiếu nhập kho, Nhập kho theo hóa đơn (hóa đơn kiêm phiếu nhập kho).
 • Khai báo kiểm định chất lượng ngay trên phiếu nhập mua.
 • Kiểm định hàng hóa theo nhiều kiểu khác nhau: kiểm định toàn bộ, kiểm định tỷ lệ.

Quản lý hàng mua trả lại nhà cung cấp

 • Theo dõi hàng trả lại nhà cung cấp trong nhiều trường hợp khác nhau:
  • Trả hàng do không đạt chất lượng.
  • Trả hàng trước khi nhận hóa đơn.
  • Trả hàng sau khi nhận hóa đơn.
 • Cho phép cập nhật trạng thái đơn hàng khi trả lại hàng cho nhà cung cấp.

Báo cáo

 • Báo cáo về tình trạng phiếu yêu cầu mua hàng.
 • Báo cáo tình trạng đơn hàng, so sánh đơn hàng và phiếu yêu cầu mua hàng.
 • Bảng kê các báo giá, đơn hàng.
 • Bảng kê phiếu nhập mua, kết quả kiểm định.
 • Báo cáo phân tích hàng nhập mua
 •   …

Báo cáo tình trạng đơn hàng theo số đơn hàng

 

Tags: ,

Bài liên quan