fbpx

Fast e-Contract cập nhật tính năng tạo tài liệu hàng loạt theo mẫu đã thiết lập trước

27/06/2024

16/02/2023

1699

Fast e-Contract đã bổ sung thêm tính năng tạo tài liệu hàng loạt theo mẫu đã thiết lập trước, người dùng không cần phải upload từng tài liệu. Ví dụ như mẫu hợp đồng lao động, chứng từ Ủy quyền quyết toán, biên bản nghiệm thu…

Các tính năng chính bao gồm:

  • Khai báo mẫu tài liệu ký: Dùng để khai báo các thông tin ký tài liệu.

  • Khai báo tệp tin mẫu: Ở bước này sẽ tải template mẫu in ra định dạng PDF và template các trường trên excel dùng để import vào. Tính năng này FAST sẽ thực hiện cho khách hàng.

Sau khi upload lên có thể xem lại mẫu:

  • Tạo tài liệu từ tập tin mẫu: Tính năng này dùng để tạo tài liệu từ dữ liệu import excel

– Bước 1: Chọn nút Tải mẫu , tải mẫu excel import.

– Bước 2: Nhập đầy đủ dữ liệu vào template excel.

– Bước 3: Chọn nút Lấy dữ liệu để import dữ liệu lên Chương trình.

– Bước 4: Chọn đến dòng cần tạo tài liệu, click vào nút Xem chi tiết để vào chi tiết tạo tài liệu hoặc nhất vào Số tại cột Số tt.

– Bước 5:

+ B5.1: Chọn vào dòng cần tạo tài liệu, chọn nút Xem mẫu để view pdf mẫu tài liệu ký.

+ B5.2: Chọn vào dòng cần tạo tài liệu, chọn nút Tạo tài liệu để tạo tài liệu.

– Bước 6: Vào màn hình Quản lý tài liệu/Cập nhật tài liệu kiểm tra xem các tài liệu đã được tạo thành công.

– Bước 7: Sau khi tạo tài liệu ở Bước 5, thì Chương trình sẽ tự gửi mail cho các bên ký duyệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *