fbpx

Kế toán thuế là gì? Vai trò và công việc của kế toán thuế

20/06/2024

29/01/2024

1913

Kế toán thuế là một vị trí quen thuộc và vô cùng quan trọng đối với các công ty. Khi doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh thì bắt buộc phải có kế toán thuế để hoạt động và tồn tại dưới sự quản lý của nhà nước. Bài viết dưới đây, Fast sẽ chia sẻ về công việc cụ thể của nhân viên kế toán thuế trong các công ty.

1. Kế toán thuế là gì?

Kế toán thuế là kế toán phụ trách các vấn đề về khai thuế trong công ty, đây là nghĩa vụ của các công ty đối với Nhà nước. Nhà nước chỉ quản lý được nền kinh tế nhiều thành phần khi có kế toán thuế. Ngược lại, các công ty chỉ có thể kinh doanh ổn định và báo cáo thuế thuận lợi khi họ thực hiện các vấn đề về thuế rõ ràng.

Công việc này không chỉ đảm bảo hoạt động ổn định của doanh nghiệp mà còn đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ về thuế một cách đầy đủ, rõ ràng và minh bạch. Quan trọng hơn nữa, công việc kế toán thuế giúp cải thiện quản lý nền kinh tế theo quy định của Nhà nước.

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, Điều 3, Khoản 2. Kế toán thuế được định nghĩa là quá trình thu thập, ghi chép, và phản ánh toàn bộ thông tin về số tiền thuế phát sinh, bao gồm tiền thuế phải thu, tiền thuế đã thu, tiền thuế còn phải thu, tiền thuế phải hoàn, tiền thuế đã hoàn, tiền thuế còn phải hoàn, tiền thuế miễn, tiền thuế giảm, cũng như các giao dịch khoanh nợ và xóa nợ, trong quá trình thực hiện các hoạt động quản lý thuế.

Kế toán thuế là gì

Kế toán thuế là gì?

2. Kế toán thuế làm những gì? 

Trong suốt quá trình kinh doanh, các công việc của kế toán thuế luôn được triển khai một cách liên tục và phải liền mạch.

Xem thêm: Kế toán tổng hợp là gì?

2.1 Công việc hàng ngày của kế toán thuế là gì?

Nhiệm vụ của kế toán thuế hàng ngày là xác minh, tập hợp và xử lý các đơn hàng phát sinh để làm căn cứ hạch toán, kê khai sau đó đưa thông tin lên hệ thống để tổng hợp kết quả thương mại sau này. Các công việc cần được xử lý hàng ngày bao gồm:

 • Kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin cung cấp trên hóa đơn, để đảm bảo tính chính xác và trùng khớp so với các chứng từ khác.

 • Thu thập và nhập vào hệ thống thông tin hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào và đầu ra trên hóa đơn.

 • Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến dòng tiền trong công ty.

 • Kế toán các nghiệp vụ về quỹ tiền mặt, quỹ tiền gửi.

 • Xử lý, sắp xếp và lưu trữ các hóa đơn, chứng từ một cách logic và hợp lý để có thể dễ dàng tra cứu khi cần thiết.

 • Kiểm tra thời hạn nộp thuế để đảm bảo không có hồ sơ nộp thừa hoặc nộp chậm.

>> Xem thêm: Kế toán nội bộ là gì? Phần mềm hỗ trợ kế toán nội bộ tốt nhất

2.2 Công việc của kế toán thuế hàng tuần là gì?

Hàng tuần, kế toán làm công tác này cần tổng hợp tất cả các nghiệp vụ phát sinh để báo cáo cấp trên, bao gồm:

 • Cung cấp các tài liệu, thông tin về kết quả kinh doanh trong tuần theo yêu cầu của cấp trên.

 • Xử lý hóa đơn không hợp lệ và tư vấn cho ban lãnh đạo những giải pháp và hướng xử lý đúng đắn, hợp pháp.

Công việc của kế toán thuế

2.3 Công việc hàng tháng của kế toán thuế là gì?

 • Xác định các loại thuế cần kê khai hàng tháng như thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng (đối với công ty có thu nhập từ 50 tỷ đồng).

 • Khấu hao tài sản, phân bổ chi phí, công cụ dụng cụ từng tháng.

 • Rà soát hợp đồng lao động, số lượng nhân viên mới. Đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động.

 • Cân đối các chỉ tiêu xuất hiện trên bảng cân đối kế toán và có phương án giải quyết từng phần. Tránh dồn việc vào kỳ cuối năm, gây căng thẳng, sai sót không đáng có.

Lưu ý: Cần đảm bảo nộp các loại báo cáo thuế trước ngày 20 của tháng tiếp theo.

>>> Xem thêm: Cách lập bảng cân đối kế toán chi tiết theo thông tư 200

2.4 Công việc hàng quý của kế toán thuế là gì?

 • Lập báo cáo thuế thu nhập (nếu nhân viên có mức lương lớn hơn 50 triệu đồng).

 • Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng.

 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Báo cáo xong phải nộp cho cơ quan chức năng (thời hạn chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau). Trường hợp chậm nộp sẽ bị xử phạt theo quy định của Cơ quan thuế.

công việc của kế toán thuế

Kế toán thuế làm những gì?

2.5 Công việc của kế toán thuế hàng năm là gì?

Cuối năm là thời điểm bận nhất của các kế toán thuế bởi họ cần làm nhiều công việc để tính toán số tiền thuế cần phải nộp một cách chính xác nhất. Các công việc cần làm như sau:

 • Kiểm tra tính chính xác của thông tin trên hóa đơn có khớp với kết quả của quá trình kê khai trên hệ thống hay không.

 • Kiểm tra những sai sót (có thể xảy ra) trong báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh để đưa ra phương án quản lý và khắc phục kịp thời. Ngoài ra, cần cân đối các tài khoản trên sổ cái, đảm bảo báo cáo tài chính chuẩn xác.

 • Hoàn thiện sổ sách, lập báo cáo tài chính đầy đủ, hợp lý và hợp pháp.

  • Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm

  • Báo cáo Quyết toán thuế TNDN năm

  • Báo cáo tài chính năm (Bảng Cân đối Kế toán, Báo cáo Kết quả SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC, Bảng CĐPS tài khoản)

 • Tính số thuế công ty phải nộp và tiến hành nộp thuế trong vòng 90 ngày sau năm tiếp theo.

 • In các sổ sách cần thiết như phiếu thu/chi, tiền gửi ngân hàng, số tiền trong quỹ tiền mặt, sổ cái tài khoản… để hỗ trợ hoàn thành các khoản thuế.

Đến đầu năm tài chính sau, trước ngày 31-01 kế toán cần hoàn thành thủ tục nộp phí môn bài. Nếu doanh nghiệp có sự thay đổi về vốn, cần làm lại tờ khai lệ phí môn bài cho năm sau và nộp trước ngày 31-12 của năm đó.

>>> Xem thêm: Kế toán công nợ là gì? Công việc, nghiệp vụ của kế toán công nợ

3. Một số quy trình của kế toán thuế là gì?

Hướng dẫn quy trình làm kế toán được thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Tiến hành giải quyết các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

 • Bước 2: Lập chứng từ kế toán.

 • Bước 3: Ghi chép sổ sách kế toán.

 • Bước 4: Thực hiện các công việc của kế toán vào thời điểm cuối kỳ.

 • Bước 5: Lập bảng cân đối sổ sách, kê khai chi phí và số liệu phát sinh.

 • Bước 6: Lập báo cáo tài chính và thực hiện quyết toán thuế.

Doanh nghiệp mới thành lập (Gồm 10 bước)
Bước 1: Tiếp nhận giấy đăng ký kinh doanh (ĐKKD) của doanh nghiệp
Bước 2: Tiến hành tạo tài khoản cho doanh nghiệp
Bước 3: Mua chữ ký số để kê khai và nộp thuế điện tử
Bước 4: Tạo tờ khai, nộp thuế môn bài
Bước 5: Tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) và lập mẫu 06/GTGT gửi cho cơ quan thuế
Bước 6: Tổng hợp các loại hóa đơn, chứng từ để thực hiện báo cáo, nộp thuế
Bước 7: Tiến hành hạch toán sổ sách căn cứ vào các chứng từ, hóa đơn
Bước 8: Tiến hành đối chiếu sổ sách và lập báo cáo tài chính năm
Bước 9: In sổ sách và ký, đóng dấu
Bước 10: Lưu trữ các loại sổ sách, chứng từ

Đối với doanh nghiệp đang hoạt động, doanh nghiệp cần lưu ý các bước tiếp nhận và bàn giao chứng từ, sổ sách kế toán khi làm kế toán thuế.

>> Xem thêm: Kế toán tài chính là gì? Vai trò và nhiệm vụ trong doanh nghiệp

4. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán thuế 

4.1 Vai trò của kế toán thuế

Kế toán thuế đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế, đồng thời giúp doanh nghiệp tối ưu hóa lợi nhuận thông qua việc giảm thiểu số thuế phải nộp. Cụ thể, kế toán thuế có các vai trò sau:

 • Tham gia vào việc lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp: Kế toán thuế cung cấp thông tin về các khoản thuế phải nộp cho doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh hợp lý, đảm bảo lợi nhuận tối đa.
 • Giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế: Kế toán thuế chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục về thuế cho doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế.
 • Giúp doanh nghiệp giảm thiểu số thuế phải nộp: Kế toán thuế có thể giúp doanh nghiệp giảm thiểu số thuế phải nộp thông qua việc áp dụng các chính sách thuế, các thủ tục ưu đãi thuế,…

Vai trò và nhiệm vụ của kế toán thuế 

4.2 Nhiệm vụ của kế toán thuế

Công việc của kế toán thuế có thể được chia thành hai mảng chính:

 • Kế toán thuế nội bộ: Là công việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán thuế trong nội bộ doanh nghiệp, bao gồm việc thu thập, lưu trữ, hạch toán, và tính toán thuế.
 • Kế toán thuế đại lý: Là công việc thay mặt doanh nghiệp thực hiện các công việc liên quan đến thuế, bao gồm việc khai báo thuế, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình nộp thuế, và tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế.

Cụ thể, các nhiệm vụ cụ thể của kế toán thuế bao gồm:

 • Tập hợp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ phát sinh trong quá trình kinh doanh.
 • Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng quy định của pháp luật.
 • Tính toán và khai báo thuế theo đúng thời hạn.
 • Tư vấn cho doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến thuế.

Yêu cầu đối với kế toán thuế

Kế toán thuế là một lĩnh vực đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu rộng về tài chính, kế toán, và luật thuế. Ngoài ra, kế toán thuế cũng cần có kỹ năng phân tích, tổng hợp, và xử lý thông tin nhanh nhạy.

Về trình độ chuyên môn, kế toán thuế cần có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính,… hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Về kỹ năng, kế toán thuế cần có các kỹ năng sau:

 • Kỹ năng chuyên môn: Có kiến thức sâu rộng về kế toán, tài chính, và luật thuế.
 • Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng lập kế hoạch,…

Kế toán thuế là một lĩnh vực quan trọng trong doanh nghiệp, góp phần đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế và giúp doanh nghiệp tối ưu hóa lợi nhuận.

5. Trách nhiệm và quyền hạn của một kế toán thuế 

5.1 Trách nhiệm của một kế toán thuế 

Kế toán thuế có trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến thuế cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Tập hợp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ phát sinh trong quá trình kinh doanh.
 • Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng quy định của pháp luật.
 • Tính toán và khai báo thuế theo đúng thời hạn.
 • Tư vấn cho doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến thuế.
 • Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin, số liệu kế toán thuế.
 • Chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế.
 • Chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm pháp luật về thuế do mình gây ra.

5.2 Kế toán thuế có những quyền hạn gì trong doanh nghiệp

Kế toán thuế có các quyền hạn sau:

 • Yêu cầu các bộ phận liên quan cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến công việc kế toán thuế.
 • Tham gia các cuộc họp, hội nghị liên quan đến thuế.
 • Tư vấn cho doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến thuế.
 • Được hưởng lương, thưởng, các chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật.
 • Được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
 • Được bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm và quyền hạn của kế toán thuế được quy định cụ thể trong Luật Kế toán, Luật Quản lý thuế, và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Kế toán thuế cần nắm rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình để thực hiện tốt công việc và bảo vệ quyền lợi của bản thân.

6. Một số yêu cầu về tuyển dụng kế toán thuế

Yêu cầu về tuyển dụng kế toán thuế phụ thuộc vào quy mô, lĩnh vực kinh doanh, và yêu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhìn chung, các yêu cầu về tuyển dụng kế toán thuế thường bao gồm các yếu tố sau:

6.1 Về trình độ chuyên môn

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính,… hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Có chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên, hoặc các chứng chỉ chuyên môn khác liên quan đến thuế.

6.2 Về kiến thức, kỹ năng

 • Có kiến thức sâu rộng về kế toán, tài chính, và luật thuế.
 • Có khả năng phân tích, tổng hợp, và xử lý thông tin nhanh nhạy.
 • Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng lập kế hoạch,…

6.3 Yêu cầu về kinh nghiệm

 • Nhìn chung, các doanh nghiệp thường ưa chuộng những ứng viên đã tích lũy từ 1 – 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế, kế toán tổng hợp hoặc các vị trí tương đương. Đồng thời, yêu cầu ứng viên phải có hiểu biết chặt chẽ về các kiến thức về luật thuế, kế toán, tài chính doanh nghiệp, và kiến thức về hệ thống quản lý của Nhà nước. Sự thành thạo trong việc sử dụng kỹ năng tin học văn phòng, đặc biệt là Excel, cũng là một yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp đánh giá cao.

Yêu cầu về tuyển dụng kế toán thuế

6.4 Về tố chất cá nhân

 • Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc.
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
 • Có khả năng thích ứng với môi trường làm việc thay đổi.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp có thể yêu cầu thêm các yếu tố khác như:

 • Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, thuế.
 • Có khả năng tiếng Anh tốt.

7. Phân biệt Kế toán thuế và Kiểm toán 

Tiêu chí Kế toán thuế Kiểm toán
Mục tiêu Thu thập, ghi chép, và xử lý thông tin tài chính của doanh nghiệp để đáp ứng các nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước Đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính của doanh nghiệp
Chủ thể thực hiện Doanh nghiệp Doanh nghiệp kiểm toán
Đối tượng Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính, các thông tin và chứng từ kế toán
Phạm vi Tập trung vào các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến thuế Tập trung vào toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Kỳ hạn Thường xuyên, theo chu kỳ Định kỳ, theo quy định của pháp luật
Kết quả Báo cáo thuế Báo cáo kiểm toán

Để hỗ trợ công việc kế toán thuế và đảm bảo tính chính xác trong quá trình quản lý tài chính doanh nghiệp, việc sử dụng phần mềm kế toán của Fast là một lựa chọn thông minh. Fast cung cấp phần mềm kế toán cho cả doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp vừa và nhỏ,  điều này không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình kế toán thuế mà còn cung cấp các tính năng hiện đại như tự động hóa, theo dõi chi tiết giao dịch, và báo cáo tổng quan để giúp doanh nghiệp quản lý tài chính một cách linh hoạt và hiệu quả. Sự đồng bộ giữa các module trong phần mềm giúp tạo nên một hệ thống kế toán toàn diện, đồng thời giảm thiểu sai sót và tăng cường khả năng kiểm soát. Với Fast, doanh nghiệp có thể tin tưởng vào một công cụ kế toán đáng tin cậy để nâng cao hiệu suất và đạt được mục tiêu tài chính một cách hiệu quả.

Một số câu hỏi thường gặp

1. Bằng cấp tối thiểu khi làm kế toán thuế là gì?

Bằng cấp tối thiểu cần có khi làm kế toán thuế thường là bằng cử nhân Kế toán hoặc các bằng cấp tương đương trong lĩnh vực Kế toán, Tài chính. Đối với một số vị trí kế toán thuế chuyên sâu, có thể yêu cầu bằng thạc sĩ hoặc các chứng chỉ chuyên ngành liên quan. Tuy nhiên, yêu cầu về bằng cấp có thể thay đổi tùy theo yêu cầu cụ thể của từng công ty hoặc vị trí công việc cụ thể.

2. Làm thế nào để hạn chế rủi ro khi làm kế toán thuế?

Nên sử dụng các phần mềm hỗ trợ từ các nhà cung cấp uy tín để hạn chế sai sót và tối ưu việc quản lý các loại hóa đơn, chứng từ.

3. Kế toán thuế có thể thăng tiến lên vị trí nào cao hơn không?

Người làm kế toán thuế có thể thăng tiến lên vị trí kế toán tổng hợp để nhận được những đãi ngộ tốt hơn, đồng thời có cơ hội làm kế toán trưởng trong tương lai. Bạn có thể xem thêm những thông tin về kế toán tổng hợp trong bài viết dưới đây.

Bài viết của FAST đã giới thiệu đến bạn kiến thức về kế toán thuế và làm rõ về nhiệm vụ cũng như quy trình của vị trí kế toán thuế trong doanh nghiệp. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn nắm bắt được những điểm quan trọng về kế toán thuế, và áp dụng chúng vào thực tế công việc của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *