fbpx

Phân hệ báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN

12/06/2024

22/02/2023

1388

Phân hệ báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial tập hợp số liệu lên các báo cáo thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp. Báo cáo có thể kết xuất ra tệp và chuyển vào phần mềm HTKK thuế của Tổng Cục Thuế.

Một số tính năng, tiện ích

 • Cho phép gộp chung những khách hàng mua lẻ vào một mã khách hàng và không đòi nhập MST của những khách hàng không có
 • Cho phép tách thuế GTTG thành 2 phần đối với các đơn vị xây lắp có công trình nằm trên địa bạn của tỉnh/thành phố khác với tỉnh/thành phố nơi khai báo thuế
 • Theo dõi và lên các báo cáo chi tiết cho từng cục thuế nếu đơn vị nộp thuế ở nhiều cơ quan thuế khác nhau
 • Cho phép người dùng tự khai báo cách lấy dữ liệu của từng chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT
 • Tự động tính toán các chỉ tiêu cho lần đầu tiên vào tờ khai thuế và cho phép xuất ra HTML để kết nối với phần mềm kê khai thuế của Tổng cục thuế
 • Cho phép kết xuất số liệu trên các báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN trực tiếp sang phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của Tổng cục thuế để in theo mã vạch.

Báo cáo thuế GTGT

 • Tờ khai thuế GTGT
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa bán ra
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào
 • Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào cho dự án đầu tư
 • Báo cáo thuế GTGT được khấu trừ, hoàn lại, miễn giảm.
 • Sổ theo dõi thuế GTGT được hoàn lại
 • Sổ theo dõi thuế GTGT được miễn giảm

Quyết toán thuế TNDN

 • Tờ khai thuế TNDN tạm tính
 • Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN
 • Phụ lục kết quả kinh doanh năm
 • Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn
 • Báo cáo thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.

Quản lý hóa đơn

 • Báo cáo mất cháy, hỏng hóa đơn
 • Thông báo hủy hóa đơn
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Tờ khai thuế GTGT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *