fbpx

Phần mềm quản lý sản xuất – Fast Manufacturing

Trong giải pháp ERP Fast Business phân hệ phần mềm quản lý sản xuất Fast Manufacturing hệ thống hóa và liên kết chu trình sản xuất từ khâu thiết kế quy trình công nghệ sản phẩm, dự báo tiêu thụ, lập kế hoạch sản xuất, hoạch định nguyên liệu, quản lý chuỗi cung ứng cho…

2023-02-21
1022

Fast HRM – Quản lý nhân sự, chấm công, tính lương

Trong giải pháp ERP Fast Business phân hệ Fast HRM hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc… Fast HRM cung cấp các thông tin nhiều chiều về nhân viên – thông tin cá nhân, các kỹ năng, quá trình học…

2023-02-21
1706

FAST CRM – Quản lý quan hệ khách hàng

Fast CRM– Customer Relationship Management – Phần mềm Quản lý khách hàng trên nền tảng web là giải pháp quản lý khách hàng toàn diện, giúp doanh nghiệp giao tiếp và tiếp cận khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả. Quản lý các thông tin của khách hàng như liên lạc, nhu…

2023-02-21
880

Fast DMS – Giải pháp quản lý hệ thống phân phối

Phân hệ phần mềm quản lý hệ thống phân phối Fast DMS của giải pháp ERP Fast Business Online giúp các doanh nghiệp có thể quản lý quy trình đặt hàng, công nợ, các chương trình chiết khấu, khuyến mại, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp một cách nhanh chóng và hiệu quả.Quản lý tình trạng…

2023-02-21
870

Quản trị tài chính kế toán – Fast Financial

Phân hệ quản trị tài chính kế toán Fast Financial của giải pháp ERP Fast Business giữ vai trò là trung tâm lưu trữ, xử lý và cung cấp các thông tin về tài chính kế toán của toàn bộ hệ thống như báo cáo tài chính, sổ sách kế toán, công nợ phải thu,…

2023-02-21
883

Công cụ phân tích số liệu nhiều chiều Fast Analytics

Fast Analytics trong phần mềm ERP Fast Business là công cụ phân tích số liệu kinh doanh nhiều chiều.Fast Analytics gồm có một Pivot Table (bảng xoay) và một Pivot Chart (biểu đồ xoay). Fast Analytics giúp ta xoay (pivot) các trường dữ liệu về mua, bán, kho hàng, tài chính và hiển thị dưới…

2023-02-21
855

Báo cáo tài chính Hợp nhất – Fast Consolidated Reports

Báo cáo hợp nhất trong ERP Fast Business là báo cáo tài chính của một Tập đoàn gồm Công ty mẹ và các công ty con, nhằm cung cấp những thông tin về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh… của toàn Tập đoàn. Danh mục Danh mục kỳ hợp nhất Danh mục nhóm…

2023-02-21
1653

Phân hệ thông tin nhanh Fast Manager

Phân hệ Fast Manager trong phần mềm ERP Fast Business cung cấp các thông tin phục vụ điều hành và các báo cáo phục vụ quản trị doanh nghiệp. Đối tượng sử dụng phân hệ này là các cán bộ quản lý cấp trung và cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp, có nhu cầu xem…

2023-02-21
965

Fast e-Invoice – Giải pháp hóa đơn điện tử

Giới thiệu về Fast e-InvoiceFast e-Invoice là giải pháp hóa đơn điện tử giúp khách hàng phát hành, lưu trữ và quản lý hóa đơn điện tử dễ dàng, an toàn và nhanh chóng. Fast e-Invoice đã được cập nhật tính năng phù hợp với quy định của Thông tư 78/2021/TT-BTC. Phần mềm ERP Fast Business…

2023-02-21
1374