fbpx

Fast iConnect – Kết nối với các thiết bị và ứng dụng khác

Chức năng Fast iConnect cho phép Fast Business Online kết nối dữ liệu với các thiết bị và ứng dụng khác như ngân hàng điện tử, POS, Barcode, QRcode, phần mềm cân xe… giúp tự động hóa quy trình công việc, giảm thiểu các tác vụ thủ công, nâng cao tính chính xác và tiết…

2023-02-21
2194

Quản lý hợp đồng điện tử – Fast e-Contract

Giới thiệu về Fast e-Contract Fast e-Contract là giải pháp quản lý – ký số tài liệu, hợp đồng, văn bản được tự động hóa quy trình ký trên môi trường điện tử với đầy đủ tính pháp lý dành cho doanh nghiệp với doanh nghiệp/đối tác/cá nhân. Sản phẩm đảm bảo đủ tiêu chuẩn pháp…

2023-02-21
972