fbpx

Các mẫu hóa đơn điện tử chuẩn đẹp theo thông tư 78 theo ngành

06/05/2024

06/01/2024

1701

Tổng hợp các mẫu hóa đơn điện tử theo ngành nghề, tuân thủ đầy đủ các quy định tại TT 78/2021 / TT-BTC. Hóa đơn điện tử bao gồm các loại sau: hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn điện tử bán hàng, bán tài sản công, bán hàng dự trữ quốc gia, các loại hóa đơn, chứng từ in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn.

Những nội dung cần có của hóa đơn điện tử

Dưới đây là những nội dung cần có của một mẫu hóa đơn điện tử, cụ thể như sau:

  • Tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn

  • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán và người mua (nếu người mua có mã số thuế).

  • Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá của hàng hoá, dịch vụ, thành tiền chưa có thuế, thuế suất, số thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất và thuế giá trị gia tăng cộng thêm (nếu là hóa đơn giá trị gia tăng).

  • Tổng số tiền thanh toán, chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán và người mua (nếu có).

  • Thời điểm lập hóa đơn điện tử, mã cơ quan thuế (đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

  • Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các nội dung khác có liên quan (nếu có).

>>> Xem thêm: Chữ ký số từ xa là gì? Lợi ích của việc sử dụng chữ ký số từ xa

Các ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử và ký hiệu hóa đơn điện tử là gì?

Tìm hiểu ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử

Trong mẫu số hóa đơn điện tử ký hiệu là một dãy số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6 dùng để phản ánh mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ cụ thể qua bảng như sau:

Số 1

Hóa đơn điện tử GTGT.

Số 2

Hóa đơn điện tử bán hàng.

Số 3

Hóa đơn điện tử bán tài sản công.

Số 4

Hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia.

Số 5

Hóa đơn điện tử khác là tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử.

Số 6

Các chứng từ điện tử được sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử.

Ý nghĩa ký hiệu hóa đơn điện tử

Đối với ký hiệu hóa đơn điện tử  là nhóm 6 ký tự gồm chữ viết và chữ số để phản ánh các thông tin về loại hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hay hóa đơn không mã, năm lập hóa đơn chứng từ được quy định như sau: Ký tự đầu tiên là ký tự (01) được quy định là C hoặc K như sau: C thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, K thể hiện hóa đơn điện tử không có mã.

Tiếp theo là ý nghĩa các chữ cái được quy định trong hóa đơn điện tử là: T, D, L, M, N, B, G, H cụ thể bảng dưới đây:

Chữ cái

Ý nghĩa phản ánh

Chữ T

Hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.

Chữ D

Hóa đơn bán tài sản công, hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia hoặc hóa đơn điện tử đặc thù không nhất thiết phải có một số tiêu chí mà công ty, tổ chức đã đăng ký sử dụng.

Chữ L

Hóa đơn điện tử của các cơ quan cấp thuế theo từng lần phát sinh.

Chữ M

Hóa đơn điện tử dùng để khởi tạo từ máy tính tiền.

Chữ N

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử.

Chữ B

Phiếu kho hàng gửi đi bán đại lý điện tử.

Chữ G

Phản ánh đối với tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

Chữ H

Phản ánh đối tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn bán hàng.

  • Hai ký tự cuối cùng do nhà cung cấp tự định nghĩa dựa trên nhu cầu quản lý. Trường hợp người bán sử dụng nhiều mẫu hóa đơn điện tử trong cùng một loại hóa đơn, vui lòng sử dụng hai ký tự cuối nêu trên để phân biệt các mẫu hóa đơn khác nhau trong cùng một loại hóa đơn. Trường hợp không có nhu cầu quản lý là YY.

  • Tại bản thể hiện, ký hiệu hóa đơn điện tử và ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử được hiển thị ở phía trên bên phải của hóa đơn hoặc ở vị trí dễ nhận biết.

>> Xem thêm: Hướng dẫn hủy hóa đơn điện tử theo thông tư 78 và NĐ 123

Tổng hợp một số mẫu hóa đơn điện tử

Dưới đây là tổng hợp một số mẫu hóa đơn điện tử có sẵn và một số mẫu hóa đơn điện tử đặc thù theo ngành nghề trên phần mềm hóa đơn điện tử Fast e-Invoice. Các mẫu hóa đơn điện tử đều đáp ứng theo Thông tư 78/2021/TT-BTC và Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Các mẫu hóa đơn điện tử mới nhất theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng

Đây là mẫu hóa đơn dùng cho các tổ chức, cá nhân dùng để khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

mẫu hoá đơn điện tử

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng có sẵn trên Fast e-Invoice

>>> Xem thêm: Những điểm cần lưu ý trong thông tư 78 về hóa đơn điện tử

Mẫu hóa đơn bán hàng

Đây là mẫu hóa đơn bán hàng điện tử mà khi khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, các tổ chức hoặc các tổ chức cá nhân đều có thể sử dụng mẫu này.

mẫu hoá đơn điện tử 2

Mẫu hóa đơn bán hàng có sẵn trên Fast e-Invoice

Mẫu phiếu xuất kho hàng kiêm vận chuyển nội bộ

Đối với mẫu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử được hiểu là phiếu lập ra nhằm ghi chép việc xuất kho kiêm vận chuyển điện tử. Trong mẫu hóa đơn, các doanh nghiệp nên nêu rõ nội dung xuất kho, thông tin vận chuyển hoặc người vận chuyển, phương tiện vận chuyển.

mẫu hoá đơn điện tử 3

Phiếu xuất kho hàng kiêm vận chuyển nội bộ có sẵn trên Fast e-Invoice

[Xem đầy đủ các mẫu hóa đơn có sẵn trên Fast e-Invoice]

Các mẫu hóa đơn điện tử theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh

Để đáp ứng nhu cầu đặc thù của các doanh nghiệp, ngoài các mẫu hóa có sẵn, FAST cũng sẵn sàng chỉnh sửa, thiết kế các mẫu hóa đơn để đáp ứng nhu cầu riêng của từng doanh nghiệp. Dưới đây là một số mẫu hóa đơn theo các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh để các doanh nghiệp tham khảo.

Lĩnh vực dầu khí

Nội dung hóa đơn điện tử thể hiện thêm thông tin nơi xuất hóa đơn, kho xuất, lệnh xuất, tên phương tiện…

mẫu hoá đơn điện tử lĩnh vực dầu khí

Ngành dược phẩm

Nội dung hóa đơn điện tử thể hiện thêm thông tin: Mã lô, hạn sử dụng…

mẫu hoá đơn điện tử ngành dược phẩm

Lĩnh vực nhà hàng

Nội dung hóa đơn điện tử thể hiện thêm các thông tin: Thành tiền trước thuế, thành tiền sau thuế, tổng giảm giá…

mẫu hoá đơn điện tử lĩnh vực nhà hàng

Ngành vận tải biển – Logistic

Nội dung hóa đơn điện tử thể hiện thêm các thông tin: Tên tàu/Số chuyến, Ngày đến, Cảng xếp dỡ…

mẫu hoá đơn điện tử ngành vận tải biển

Ngành điện

Nội dung hóa đơn điện tử thể hiện thêm các thông tin: Số công tơ, hệ số cũ, hệ số mới, điện năng tiêu thụ…

hoá đơn giá trị gia tăng tiền điện

Bài viết trên đây FAST đã cung cấp những mẫu hóa đơn điện tử sẵn có và đặc thù trên Fast e-Invoice. Mong rằng các doanh nghiệp có thể tham khảo và lựa ra chọn được mẫu hóa đơn phù hợp.

Xem thêm: Bảng báo giá hoá đơn điện tử Fast e-Invoice

>> Xem thêm: Top các phần mềm hóa đơn điện tử tốt, dễ sử dụng nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *