fbpx

Phân hệ quản lý CCLĐ

15/03/2023

22/02/2023

1485

Phân hệ quản lý công cụ, dụng cụ (CCDC) trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial lưu giữ các thông tin cần thiết về CCDC từ thời điểm mua đến khi thanh lý hoặc báo hỏng, giúp có đủ thông tin phục vụ các nhu cầu quản lý của mình.

Thông tin về CCDC

 • Lưu giữ các thông tin như: số lượng, nguyên giá, giá trị khấu hao, giá trị còn lại, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, nước sản xuất, ngày đưa vào sử dụng…
 • Phân loại CCDC theo những nhóm tiêu chí khác nhau
 • Các trường do người dùng định nghĩa để quản lý thông  tin về CCDC theo yêu cầu đặc thù
 • Các tài khoản ngầm định liên quan (tài khoản CCDC, tài khoản chi phí chờ phân bổ, tài khoản chi phí) hỗ trợ cho việc tự động hạch toán các bút toán phân bổ chi phí CCDC.

Cập nhật các thay đổi liên quan đến CCDC

 • Điều chuyển CCDC
 • Khai báo giảm CCDC
 • Khai báo hỏng CCDC
 • Khai báo thôi trích chi phí CCDC.

Tính và phân bổ chi phí CCDC

 • Tính chi phí CCDC theo 2 cách: theo kỳ hoặc hai lần – khi bắt đầu sử dụng và khi báo hỏng.
 • Khai báo và thực hiện phân bổ chi phí CCDC cho nhiều đối tượng tùy theo yêu cầu: tài khoản chi phí, bộ phận hạch toán, dự án…
 • Tạo bút toán hạch toán phân bổ chi phí CCDC.

cong_cu_dc_1

Báo cáo

 • Có 3 nhóm báo cáo
  • Báo cáo kiểm kê CCDC
  • Báo cáo tăng giảm CCDC
  • Báo cáo chi phí CCDC.
 • Nhiều báo cáo đa dạng phục vụ yêu cầu quản trị và điều hành
  • Bảng kê chi tiết CCDC, chi tiết tăng giảm, chi tiết khấu hao, kê các CCDC hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng, kê các CCDC điều chuyển bộ phận…
  • Bảng tổng hợp giá trị CCDC, tổng hợp tăng giảm, tổng hợp khấu hao, tổng hợp phân bổ khấu hao…
  • Báo cáo phân tích nhóm theo các chỉ tiêu khác nhau: loại CCDC, bộ phận sử dụng, nhóm CCDC…
  • In các biên bản giao nhận, bàn giao sửa chữa lớn hoàn thành, thanh lý.
  • In thẻ, sổ CCDC theo quy định.

Bảng phân bổ chi phí CCDC theo bộ phận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *