Giới thiệu tổng quan về phần mềm ERP Fast Business Online

12/06/2020 15:09:47 | Số lần xem: 13253
Phần mềm quản lý toàn diện doanh nghiệp ERP Fast Business Online với 11 phân hệ lớn, giúp quản lý tổng thể doanh nghiệp từ mua hàng, bán hàng, phân phối, kho, tài chính kế toán, nhân sự, CRM, DMS...
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 5 lý do tại sao nên chọn giải pháp ERP Fast Business Online 18378 08/08/2022
2 Giới thiệu một số quy trình nghiệp vụ trong phần mềm ERP Fast Business Online 8757 19/08/2020
3 Các tính năng chung của giải pháp ERP Fast Business 1749 08/08/2022
4 Điểm nổi bật về tính năng kỹ thuật, công nghệ giải pháp ERP Fast Business Online 8154 17/02/2017
5 Điểm nổi bật về chức năng nghiệp vụ của giải pháp ERP Fast Business Online 6584 17/02/2017
6 Quản lý mua hàng - Fast Purchasing 3334 26/03/2020
7 Quản lý bán hàng - Fast Sales 2785 08/08/2022
8 Quản trị hàng tồn kho - Fast Inventory 10897 12/06/2020
9 Quản lý sản xuất - Fast Manufacturing 2989 02/08/2022
10 Fast HRM - Quản lý nhân sự, chấm công, tính lương 2740 05/08/2022
11 FAST CRM – Quản lý quan hệ khách hàng 1599 08/08/2022
12 Fast DMS – Giải pháp quản lý hệ thống phân phối 1253 26/03/2020
13 Quản trị tài chính kế toán - Fast Financial 10009 05/08/2022
14 Công cụ phân tích số liệu nhiều chiều Fast Analytics 1510 26/03/2020
15 Báo cáo tài chính Hợp nhất - Fast Consolidated Reports 1580 26/03/2020
16 Phân hệ thông tin nhanh Fast Manager 1298 26/03/2020
17 Fast e-Invoice - Giải pháp hóa đơn điện tử 1475 08/08/2022
18 Fast iConnect - Kết nối với các thiết bị và ứng dụng khác 998 23/06/2021
19 Quản lý hợp đồng điện tử - Fast e-Contract 264 19/07/2022