fbpx

Quản trị hệ thống

16/03/2023

11/02/2023

922

Phân hệ “Quản trị hệ thống” giúp cho người sử dụng khai báo các thông tin dùng cho toàn bộ phần mềm, quản lý việc truy cập phần mềm của những người sử dụng.

he thong

Các tính năng chính

 • Khai báo ngày bắt đầu nhập liệu vào phần mềm.
 • Khai báo danh mục tỷ giá, dùng để cập nhật và lưu trữ tỷ giá giao dịch thực tế của tất cả các loại ngoại tệ theo thời gian.
 • Khai báo đơn vị cơ sở, cho phép quản lý riêng cho từng đơn vị cơ sở. Riêng quản trị có thể theo dõi số liệu của nhiều đơn vị cơ sở (các công ty con, chi nhánh…)
 • Số liệu báo cáo được tập hợp riêng theo từng đơn vị cơ sở.

Quản lý người sử dụng

 • Truy nhập chương trình theo tên và mật khẩu;
 • Cho phép phân quyền cho từng người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng;
 • Cho phép phân quyền cho từng bộ phận;
 • Cho phép hạn chế quyền truy nhập tới từng chức năng (menu), từng cửa sổ, từng trường, từng thao tác xử lý;
 • Phân quyền đến từng thao tác xử lý giao dịch: xem, tạo mới, sửa, xóa, in;
 • Phân quyền xem, thêm mới, sửa, xoá chi tiết theo từng mã đơn vị cơ sở cho từng người sử dụng;
 • Phân quyền và giới hạn cho người sử dụng, nhóm người sử dụng;
 • Các chức năng liên quan đến bảo mật: Giới hạn IP truy cập, Giới hạn IP truy cập theo NSD, Giới hạn IP truy cập theo nhóm NSD

Quản lý số liệu

 • Lưu trữ (back-up) số liệu tự động theo lịch do người sử dụng khai báo.
 • Chương trình cho phép khóa số liệu và không được hiệu chỉnh và thêm mới bất kỳ chừng từ nào kể từ ngày khóa số liệu trở về trước.
 • Cho phép khóa số liệu riêng cho toàn bộ hoặc cho từng loại chứng từ.
 • Cho phép phân vùng dữ liệu riêng từng năm.
 • Truy vấn nhanh số liệu theo kỳ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *