fbpx

FAP. Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting for Public Sector

20/10/2023

14/10/2023

706

Fast Accounting For Public Sector là phần mềm kế toán được phát triển bằng công nghệ điện toán đám mây, đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán, tài chính cho các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho kế toán viên thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp (Y tế, giáo dục …), các cơ quan, đơn vị nhà nước (văn hóa, thông tin, khoa học công nghệ, kinh tế…) thực hiện các nghiệp vụ kế toán chính xác hơn, hiệu quả hơn và đảm bảo đáp ứng đầy đủ các Thông tư, quy định của Nhà nước.