fbpx

FAP. Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting for Public Sector

Fast Accounting For Public Sector là phần mềm kế toán được phát triển bằng công nghệ điện toán đám mây, đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán, tài chính cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho…

2023-10-14
706

FeC. Giấy chứng nhận bản quyền giải pháp quản lý hợp đồng điện tử Fast e-Contract

Fast e-Contract là giải pháp quản lý – ký số tài liệu, hợp đồng điện tử, văn bản được tự động hóa quy trình ký trên môi trường điện tử với đầy đủ tính pháp lý dành cho doanh nghiệp với doanh nghiệp/đối tác/cá nhân. Sản phẩm đảm bảo đủ tiêu chuẩn pháp lý về luật…

2022-12-08
1702

FI. Giấy chứng nhận bản quyền giải pháp hóa đơn điện tử Fast e-Invoice

Fast e-Invoice là giải pháp hóa đơn điện tử giúp khách hàng lập, lưu trữ và quản lý hóa đơn điện tử dễ dàng, an toàn và nhanh chóng. Các phần mềm của FAST – Phần mềm kế toán Fast Accounting, Fast Accounting Online, phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial,phần mềm ERP…

2022-12-08
1622