Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử trên phần mềm Fast Business Online

Ngày đăng: 2017-04-24 07:55:42 - Ngày cập nhật: 2019-09-18 16:27:03 - Số lần xem: 10648
Điểm: 5/5 (1 phiếu)

Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử (HDDT) cung cấp sự thuận tiện cho doanh nghiệp khi chỉ cần nhập liệu một lần trên phần mềm Fast Business Online là có thể tự động gửi dữ liệu hoá đơn lên phần mềm HDDT của nhà cung cấp thứ 3.

Fast Business Online

Các bước sử dụng HDDT trên phần mềm Fast Business Online

1. Chuẩn bị máy tính có kết nối internet và ký hợp đồng với nhà cung cấp phần mềm HDDT

Hiện tại Fast Business Online đang hỗ trợ cho phần mềm HDDT của VNPT là VNPT-eInvoice. Nếu doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm HDDT của nhà cung cấp khác, vui lòng liên hệ với FAST theo số điện thoại ở mục Liên Hệ hoặc www.fast.com.vn để được tư vấn.

2. Khai báo sử dụng HDDT trên Fast Business Online

 • Khai báo mã hoá, bao gồm: cập nhật mã hoá từ máy chủ, tạo khoá mã hoá, thay đổi mật khẩu sử dụng dịch vụ.

hóa đơn điện tử

Các nút cài đặt chức năng HDDT

cap-nhat-ma-hoa-tu-may-chu.png

Cập nhật mã hoá từ máy chủ

thay-doi-mat-khau-su-dung-dich-vu.png

Thay đổi mật khẩu sử dụng dịch vụ

 • Khai báo thông tin kết nối, bao gồm: khai báo tài khoản kết nối và khai báo tài khoản kết nối theo đơn vị

khai-bao-tai-khoan-ket-noi.png

Khai báo tài khoản kết nối

khai-bao-ket-noi-don-vi.png

Khai báo kết nối theo đơn vị

Các chức năng hiện có

1. Khai báo danh sách khách hàng sử dụng HDDT

Hỗ trợ khai báo theo từng khách hàng hoặc theo danh sách sách hàng.

khai-bao-khach-hang-su-dung-hddt.png

Khai báo từng khách hàng

khai-bao-danh-sach-kh.png

Khai báo theo danh sách

2. Phát hành HDDT:

Hỗ trợ các chứng từ liên quan đến HDDT

 • Hoá đơn bán hàng
 • Hoá đơn dịch vụ
 • Hóa đơn điều chỉnh giá hàng bán
 • Hóa đơn giảm giá hàng hóa - dịch vụ
 • Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp
 • Hóa đơn dịch vụ trả lại nhà cung cấp

chon-xac-thuc-khi-khai-bao.png

Chọn xác thực khi khai báo hoá đơn

Phát hành hoá đơn: Kết nối đến bên thứ ba để xác thực các thông tin phát hành, điều chỉnh hoặc huỷ hoá đơn.

3. Báo cáo tình trạng hoá đơn, bao gồm:

 • Chưa xác thực
 • Chờ xác thực
 • Đã xác thực
 • Điều chỉnh
 • Chờ huỷ
 • Huỷ

Bài liên quan