fbpx

Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử trên Fast Accounting

05/01/2023

05/01/2023

1460

Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử (HDDT) cung cấp sự thuận tiện cho doanh nghiệp khi chỉ cần nhập liệu một lần trên phần mềm Fast Accounting là có thể tự động gửi dữ liệu hoá đơn lên phần mềm HDDT của nhà cung cấp thứ 3.

Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử trên Fast Accounting

Đăng ký dùng thử Fast Accounting

Các bước sử dụng Hóa Đơn Điện Tử trên phần mềm Fast Accounting

1. Chuẩn bị máy tính có sử dụng Fast Accounting và ký hợp đồng với nhà cung cấp phần mềm HDDT

Hiện tại Fast Accounting đang hỗ trợ cho phần mềm HDDT của VNPT là VNPT E-Invoice. Nếu doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm HDDT của nhà cung cấp khác, vui lòng liên hệ với FAST theo số điện thoại ở mục Liên Hệ hoặc www.fast.com.vn để được tư vấn.

2. Khai báo sử dụng Hóa Đơn Điện Tử trên Fast Accounting

Khai báo thông tin kết nối, bao gồm: khai báo tài khoản kết nối và khai báo tài khoản kết nối theo đơn vị

Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử trên Fast Accounting

Khai báo tài khoản kết nối

Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử trên Fast Accounting

Khai báo kết nối theo đơn vị

Các chức năng hiện có

1. Khai báo danh sách khách hàng sử dụng HDDT

Hỗ trợ khai báo theo từng khách hàng hoặc theo danh sách khách hàng.

Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử trên Fast Accounting

Khai báo từng khách hàng

2. Phát hành HDDT

Hỗ trợ các chứng từ liên quan đến HDDT

 • Hoá đơn bán hàng
 • Hoá đơn dịch vụ và bán hàng khác
 • Hóa đơn giảm giá dịch vụ
 • Hóa đơn giảm giá hàng bán
 • Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp

Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử trên Fast Accounting

Cập nhật chứng từ khai báo sử dụng hoá đơn điện tử

Cập nhật phát hành hoá đơn: Kết nối đến bên thứ ba để xác thực các thông tin phát hành, điều chỉnh hoặc huỷ hoá đơn.

Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử trên Fast Accounting

Cập nhật hoá đơn điện tử

3. Báo cáo tình trạng hoá đơn, bao gồm:

 • Chưa xác thực
 • Chờ xác thực
 • Đã xác thực
 • Điều chỉnh
 • Chờ huỷ
 • Huỷ

Đăng ký dùng thử Fast Accounting

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *