fbpx

Tính năng mới trên giải pháp ERP Fast Business Online phiên bản 22.7

11/09/2023

20/03/2023

769

Fast Business Online là giải pháp quản trị toàn diện doanh nghiệp (ERP) đã được hơn 2.700 khách hàng sử dụng. Ra đời từ năm 2012, giải pháp đã liên tục được hoàn thiện và phát triển thêm nhiều tính năng mới để phù hợp với xu thế và nhất là đáp ứng nhu cầu quản trị ngày càng sâu rộng của doanh nghiệp.


Fast Business Online phiên bản 22.7 được nghiên cứu và phát triển với nhiều chức năng mới, trong đó nổi bật gồm có các phần hành sau:

 • Hoàn thiện phân hệ mua hàng.
 • Phát triển phần hành đánh giá nhà cung cấp.
 • Phát triển phân hệ kiểm định chất lượng.

Hoàn thiện phân hệ mua hàng

Phân hệ quản lý mua hàng trong giải pháp ERP Fast Business Online cho phép tự động hóa nhiều công việc trong chu trình nghiệp vụ mua hàng – thanh toán. Với Ver 22.7, phân hệ mua hàng đã được nâng cấp về phần cấu trúc tổ chức thông tin, quy trình báo giá & quản lý giá mua, hoàn thiện quy trình mua hàng và bổ sung thêm nhiều tính năng khác.

Các tính năng này giúp đáp ứng tốt hơn và chi tiết hơn các nghiệp vụ mua hàng đa dạng trong doanh nghiệp, giảm bớt các thao tác thủ công khi dữ liệu được kế thừa từ các chứng từ đã nhập.

Hoàn thiện cấu trúc thông tin trong phân hệ mua hàng

 • Các đối tượng thông tin được cập nhật thêm: Đơn vị mua hàng (Purchasing Organization), nhóm mua hàng (Purchasing Group), nhà máy/phân xưởng/cửa hàng (Plant).
 • Bổ sung phân quyền truy cập cho các đối tượng thông tin trên.

Hoàn thiện quy trình báo giá và quản lý giá mua

 • Cho phép quản lý dữ liệu theo đơn vị mua, nhóm mua hàng, phân xưởng/nhà máy.
 • Giá được quản lý theo nguồn thông tin giá, bao gồm: Báo giá, thỏa thuận mua hàng, hợp đồng mua hàng, đơn hàng.
 • Cho phép nhập giá theo phạm vi số lượng, theo điều kiện giá (chi tiết các chính sách chiết khấu, chi phí từ nhà cung cấp).

Đề nghị báo giá

 • Cho phép duyệt nhiều cấp và kế thừa số liệu từ “Phiếu nhu cầu vật tư”.
 • Thêm tính năng soạn thư “Đề nghị báo giá” gửi nhà cung cấp.

Cập nhật báo giá

 • Thay đổi giao diện nhập liệu.
 • Cho phép kế thừa số liệu từ “Đề nghị báo giá”.
 • Giá được cập nhật theo phạm vi số lượng, theo điều kiện giá.
 • Bổ sung thêm nhiều tính năng, tiện ích khác như: Số tập hợp báo giá (lọc khi lên báo cáo), nhà cung cấp thường xuyên, từ chối báo giá…

Điều chỉnh thông tin giá: Cho phép xem các nguồn thông tin giá và điều chỉnh một số thông tin (nếu cần).

Báo cáo

 • Bảng kê chi tiết thông tin giá;
 • So sánh báo giá (từ nguồn báo giá);
 • So sánh giá (từ tất cả các nguồn).

Hoàn thiện quy trình mua hàng

 • Một số quy trình/tính năng được xây dựng thêm: quy trình mua hàng nội bộ (mua hàng giữa các nhà máy/phân xưởng), quy trình mua hàng thông qua “Thỏa thuận mua hàng”, quy trình mua hàng thông qua “Hợp đồng mua hàng”.
 • Quản lý mua hàng theo nguồn cung ứng (Source List): khai báo nhà cung cấp cho từng vật tư, nhà cung cấp cố định, cảnh báo khi lập đơn hàng sai nhà cung cấp…
 • Quản lý mua hàng theo hạn ngạch (Quota Arrangement): khai báo hạn ngạch mua hàng chi tiết theo vật tư và nhà cung cấp, tỷ lệ phân bổ hạn ngạch, cảnh báo hết hạn ngạch khi lập đơn hàng…
 • Phiếu nhu cầu vật tư: cho phép tự động xác định nhà cung cấp, cho phép xem thông tin giá từ nguồn giá mua…
 • Bổ sung 2 tính năng mới: Thỏa thuận mua hàng và Hợp đồng mua hàng.
 • Chọn nhà cung cấp: tự động xác định nhà cung cấp theo thứ tự ưu tiên hạn ngạch mua hàng, chỉ định nguồn cung ứng, nguồn thông tin giá mua (hợp đồng mua hàng, thỏa thuận mua hàng, đơn hàng, báo giá), nhà cung cấp thường xuyên…
 • Tự động xác định giá tối ưu dựa vào số lượng mua và nguồn thông tin giá mua (có xét đến các chính sách chiết khấu, chi phí) khi lập đơn hàng.
 • Hoàn thiện hệ thống báo cáo mua hàng và xây dựng thêm một số báo cáo liên quan đến “Thỏa thuận mua hàng” và “Hợp đồng mua hàng.

Phát triển phần hành đánh giá nhà cung cấp

Đây là một chức năng được phát triển mới, cho phép doanh nghiệp xây dựng luồng quy trình đánh giá nhà cung cấp một cách chặt chẽ, đa dạng chỉ tiêu đánh giá.

 • Dữ liệu đánh giá nhà cung cấp được quản lý theo từng đơn vị mua hàng.
 • Nguồn thông tin đánh giá bao gồm: thông tin giá mua, thông tin đơn hàng/hợp đồng, thông tin giao hàng, thông tin kiểm định chất lượng, thông tin hóa đơn, khác.
 • Cho phép khai báo loại chỉ tiêu và chỉ tiêu đánh giá (2 cấp) cùng tỷ trọng tính điểm tương ứng cho từng chỉ tiêu/loại chỉ tiêu.
 • Chỉ tiêu đánh giá bao gồm: chỉ tiêu định lượng, chỉ tiêu định tính.
 • Các phương thức tính điểm cho chỉ tiêu: Tự động, bán tự động và tự nhập.
 • Hệ thống báo cáo: Kết quả đánh giá nhà cung cấp, Bảng chi tiết kết quả đánh giá nhà cung cấp; Xếp hạng nhà cung cấp, Phân tích đánh giá nhà cung cấp theo kỳ, theo chỉ tiêu…

Phát triển phân hệ kiểm định chất lượng

Với phân hệ kiểm định chất lượng trên Fast Business Online, các doanh nghiệp có thể dễ dàng kiểm soát chất lượng của nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm từ nhiều nguồn dữ liệu như: nhập mua ngoài, nhập thành phẩm cho đến xuất bán, sản xuất…

 • Khai báo động các nguồn cần kiểm định: Nhập mua ngoài, nhập thành phẩm, xuất bán, sản xuất…
 • Tùy chọn chuyển tồn kho kiểm định hoặc tồn kho thực tế khi tạo lô kiểm định;
 • Cho phép tạo nhiều điểm kiểm định hoặc nhóm kiểm định con trong cùng một lô kiểm định.
 • Cập nhật kết quả kiểm định chi tiết theo từng mã đặc tính.
 • Cập nhật lỗi kiểm định chi tiết theo đặc tính hoặc theo lô kiểm định.
 • Cho phép tạo quyết định sử dụng lô kiểm định từng phần hoặc toàn phần.
 • Cho phép tự động tạo quyết định sử dụng (nếu thỏa điều kiện).
 • Tự động tính điểm chất lượng cho lô kiểm định theo nhiều phương pháp khác nhau (phục vụ đánh giá nhà cung cấp).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *