fbpx

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Fast HRM Online

04/12/2023

19/10/2023

1281

Chủ đề: phần mềm quản lý nhân sự

Tải về tài liệu và mẫu báo cáo in ra từ Phần mềm Quản lý nhân sự – chấm công – tính lương – thuế TNCN Fast HRM Online

1. Tài liệu tiếng Việt

  • Tài liệu giới thiệu phần mềm Quản lý nhân sự Fast HRM Online (PDF) – Bản đầy đủ [tải về]

2. Tài liệu tiếng Anh

  • Tài liệu giới thiệu phần mềm Quản lý nhân sự Fast HRM Online (PDF) – Bản đầy đủ [tải về]

Tải về một số mẫu báo cáo in ra từ phần mềm Fast HRM [tải về]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *