fbpx

Tổng quan về giải pháp quản trị hệ thống phân phối hiệu quả Fast DMS Online

1. Mô tả sản phẩm Fast DMS Online (Distribution Management System) là giải pháp quản lý hệ thống phân phối và bán hàng từ công ty đến các cửa hàng đại lý, nhà phân phối thông qua hệ thống cung cấp các dữ liệu về lộ trình của nhân viên, quy trình và kết quả…

2023-03-01
1696