fbpx

Sử dụng phân tích ABC của phần mềm để hoàn thiện hoạt động quản lý kho

25/04/2024

03/01/2023

860

Có một quy luật đã tồn tại từ lâu mà đến nay vẫn còn rất đúng đắn, đó là quy luật 80/20. Áp dụng quy tắc này trong quản lý hàng tồn kho ta sẽ thấy rằng 80% doanh thu có được từ 20% các mặt hàng có trong kho. Biết được những mặt hàng thuộc 20% mang lại doanh thu chính có thể là quyết định trong việc tăng gia tăng lợi nhuận. Và đó là nơi mà phân tích ABC sẽ hữu ích.Trong hệ thống phần mềm quản lý hàng tồn kho, phân tích ABC là một báo cáo thiết  thực cho bạn biết những mặt hàng nào mang lại lợi nhuận cao nhất. Ta sẽ cùng xem cách thức mà báo cáo này thể hiện.Trong một phân tích ABC, hàng tồn kho được phân tích và xếp hạng dựa trên tỉ lệ doanh số bán hàng. Thông thường, phần mềm sẽ cho phép bạn chọn các mặt hàng dựa vào giá vốn hàng bán trong một khoảng thời gian lựa chọn (khoảng thời gian 1 năm thường được sử dụng), hoặc dựa vào số lần mà mặt hàng bán được.

Khi chạy phân tích, các mặt hàng sẽ được xếp hạng theo thứ tự giảm dần bằng theo thước đo sau: A = 80%, B = 15%, C = 4%, D = 1% và X đại diện cho mặt hàng không bán được. Nhiều hệ thống còn có thể cho bạn sắp xếp theo từng dòng sản phẩm, hoặc các sản phẩm cụ thể để thực hiện phân tích ABC.

Phân tích ABC có thể rất hữu ích cho mục tiêu lập kế hoạch, bởi nó mang lại cho các nhà quản lý một cái nhìn rõ ràng về các mặt hàng chủ đạo. Từ đó củng cố các kế hoạch tiếp thị, dự án bán hàng, kế hoạch nhập mua hàng…

Với việc tập trung vào 20% các mặt hàng tạo ra 80% giá trị lợi nhuận cho bạn, bạn có thể lập ra một  kế hoạch thông minh để gia tăng lợi nhuận.

Xem thêm: Top 5 phần mềm quản lý kho miễn phí 2023

Nguồn: Stephanie Elsen, Capterra, 1-2-2011.
Người dịch HiềnNV.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *