fbpx

Phân hệ quản lý TSCĐ

15/03/2023

22/02/2023

1415

Phân hệ quản lý tài sản cố định (TSCĐ) trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial lưu giữ các thông tin cần thiết về TSCĐ từ thời điểm mua đến khi thanh lý, giúp người sử dụng nắm rõ tình hình sử dụng TSCĐ của công ty và các thông tin về tài sản tại một thời điểm bất kỳ. Chương trình cho phép người sử dụng lựa chọn phương pháp tính khấu hao, thực hiện tính và phân bổ chi phí khấu hao, tạo bút toán ghi sổ cái  chi phí phân bổ khấu hao…

Thông tin về tài sản cố định

 • Lưu giữ các thông tin về tài sản cố định như nguyên giá, giá trị khấu hao, giá trị còn lại, nguồn vốn, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, nước sản xuất, ngày đưa vào sử dụng…
 • Phân loại tài sản theo những nhóm tiêu chí khác nhau
 • Khai báo các trường do người dùng định nghĩa để quản lý thông  tin về tài sản theo yêu cầu đặc thù
 • Các tài khoản ngầm định liên quan (tài khoản tài sản, tài khoản khấu hao, tài khoản chi phí) hỗ trợ cho việc tự động hạch toán các bút toán phân bổ khấu hao.
 • Theo dõi phụ tùng, dụng cụ đi kèm.

Cập nhật các thay đổi liên quan đến tài sản cố định

 • Điều chỉnh tăng/giảm giá trị của tài sản
 • Điều chuyển bộ phận sử dụng tài sản
 • Thôi tính khấu hao tài sản
 • Giảm tài sản do thanh lý, chuyển nhượng.

Tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định

 • Tính khấu hao tài sản theo 3 phương pháp: đường thẳng, sản lượng, số dư giảm dần có điều chỉnh
 • Có thể điều chỉnh giá trị đã tính khấu hao trong tháng sau khi tính khấu hao
 • Khai báo và thực hiện phân bổ khấu hao tài sản cho nhiều đối tượng tùy theo yêu cầu: tài khoản chi phí, bộ phận hạch toán, dự án…
 • Tạo bút toán hạch toán phân bổ khấu hao TSCĐ

Ví dụ về màn hình nhập thông tin về tài sản cố định

tai_san_cd_1

Báo cáo

 • Có 3 nhóm báo cáo
  • Báo cáo kiểm kê TSCĐ
  • Báo cáo tăng giảm TSCĐ
  • Báo cáo khấu hao TSCĐ.
 • Nhiều báo cáo đa dạng phục vụ yêu cầu quản trị và điều hành
  • Bảng kê chi tiết TSCĐ, chi tiết tăng giảm, chi tiết khấu hao, kê các tài sản hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng, kê các tài sản điều chuyển bộ phận…
  • Bảng tổng hợp giá trị TSCĐ, tổng hợp tăng giảm, tổng hợp khấu hao, tổng hợp phân bổ khấu hao…
  • Báo cáo phân tích nhóm theo các chỉ tiêu khác nhau: loại tài sản, bộ phận sử dụng, nhóm tài sản…
  • In các biên bản giao nhận, bàn giao sửa chữa lớn hoàn thành, thanh lý.
  • In thẻ, sổ TSCĐ theo quy định.

Báo cáo chi tiết tình hình tăng giảm TCSĐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *