fbpx

Phân hệ quản lý dự án, công trình

15/03/2023

22/02/2023

1377

Phân hệ quản lý dự án, công trình trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial thực hiện tập hợp các chi phí, doanh thu phát sinh ở các phân hệ khác có liên quan đến các dự án, công trình để tính giá thành, lên các báo lãi lỗ theo dự án, công trình cho từng giai đoạn hoặc lũy kế từ khi khởi công.

Thông tin dự án, công trình

  • Lưu trữ các thông tin về dự án như mã, tên, khách hàng, bộ phận ký kết, bộ phận thực hiện, ngày ký kết, ngày bắt đầu thực hiện, ngày hoàn thành, giá trị dự án…
  • Khai báo dự án, công trình mẹ con, có thể có nhiều cấp: dự án, công trình, hạng mục công trình… Phân nhóm theo các nhóm chỉ tiêu khác nhau để lên những báo cáo theo yêu cầu.

Báo cáo

  • Báo cáo chi tiết, tổng hợp phát sinh theo dự án, công trình.
  • Báo cáo công nợ phải thu, phải trả theo dự án, công trình
  • Báo cáo chi phí, giá thành, lãi lỗ của các dự án, công trình, cho một giai đoạn hoặc lũy kế từ đầu năm, lũy kế từ khi khởi công.
  • Báo cáo tổng hợp nhiều cấp theo dự án mẹ con.
  • Báo cáo phân thích theo các nhóm chỉ tiêu khác nhau.

Tổng hợp chi phí sản xuất theo vụ việc

báo cáo KQSXKD theo vụ việc, công trình

Báo cáo KQSXKD theo vụ việc, công trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *