fbpx

Phân hệ kế toán tính giá thành sản phẩm

26/04/2024

22/02/2023

2317

Phân hệ tính giá thành sản phẩm trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial cho phép tính giá thành sản phẩm theo phương pháp mà người dùng lựa chọn: phương pháp định mức, phương pháp tỷ lệ, phương pháp chi phí trực tiếp hoặc kết hợp các phương pháp trên. Chương trình có thể tính giá thành phức tạp với nhiều kiểu tập hợp và phân bổ chi phí khác nhau, qua nhiều công đoạn, nhiều bước khác nhau, có thể tính riêng cho từng đơn vị kinh doanh… Trong trường hợp có yêu cầu đặc thù chương trình sẽ được chỉnh sửa để tính giá thành theo yêu cầu.

Đối tượng tính giá thành

Đối tượng tính giá thành có thể là sản phẩm/bán thành phẩm, phân xưởng/công đoạn sản xuất, lệnh sản xuất/đơn hàng.

Giá thành được tính chi tiết theo các yếu tố chi phí và chi tiết nguyên vật liệu, tùy theo yêu cầu.

Với các doanh nghiệp có nhiều đơn vị kinh doanh (đơn vị cơ sở) thì chương trình cho phép tính giá thành riêng cho từng đơn vị.

Tập hợp chi phí

Chi phí sản xuất được tập hợp đa dạng và bao quát các trường hợp:

 • Tập hợp trực tiếp cho đối tượng tính giá thành (chỉ rõ cho bộ phận, lệnh sản xuất, sản phẩm)
 • Tập hợp chung theo tài khoản, phân xưởng/công đoạn sản xuất, bộ phận hạch toán gián tiếp, lệnh sản xuất và sau đó phân bổ cho các đối tượng tính giá thành liên quan.
 • Cách tập hợp được người sử dụng khai báo một cách mềm dẻo, linh hoạt.

Phân bổ chi phí và tạo bút toán phân bổ chi phí

Có nhiều phương án phân bổ chi phí để lựa chọn:

 • Theo định mức nguyên vật liệu
 • Theo sản lượng sản phẩm sản xuất
 • Theo hệ số
 • Theo các đối tượng trung gian khác (rồi sau đó mới phân bổ cho các đối tượng tính giá thành) đối với các trường hợp tập hợp chi phí đặc thù
 • Theo các yếu tố chi phí khác.

Kết quả phân bổ chi phí cho các đối tượng tính giá thành có thể được chương trình hạch toán ghi vào sổ cái hoặc người sử dụng tự nhập theo kết quả báo cáo.

Tính giá thành từng bước và nhiều bước

Chương trình có thể thực hiện tính giá thành tường bước, xem kết quả thực hiện của từng bước rồi mới thực hiện tính toán cho bước tiếp theo.

Chương trình cho phép khai báo gộp nhiều bước hoặc toàn bộ các bước tính toán tuần tự để thực hiện trong cùng một lần giúp cho việc thực hiện nhanh hơn, đặc biệt trong trường hợp giá thành nhiều bước, nhiều công đoạn.

Tốc độ tính giá thành nhanh

Chương trình được tối ưu hóa để có tốc độ tính giá thành nhanh, đặc biệt trong trường hợp khối lượng dữ liệu lớn.

Các tiện ích

Chương trình có một số tính năng và tiện ích sau khi tính giá thành

 • Khai báo vật tư thay thế (nếu có) trong cấu trúc/định mức nguyên vật liệu (BOM)
 • Lập bảng chiết tính giá thành sản phẩm.
 • Kiểm tra số liệu: Số liệu để tính giá thành được tập hợp từ nhiều phân hệ khác nhau, do nhiều người nhập khác nhau nên có thể có nhiều sai sót, vì vậy việc kiểm tra số liệu là rất quan trọng. Chương trình có các chức năng kiểm tra với các khả năng sai sót khác nhau.
 • Xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ theo phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. Cho phép đánh giá tỷ lệ quy đổi sản phẩm hoàn thành tương đương chi tiết theo từng loại yếu tố chi phí cấu thành trong sản phẩm dở dang. Xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ theo phương pháp kiểm kê nguyên vật liệu cuối kỳ trực tiếp cho sản phẩm.
 • Điều chỉnh giá thành sản phẩm sau khi tính toán và điều chỉnh số liệu giá thành cho đầu kỳ mới.

Báo cáo

Chương trình cung cấp các báo cáo giá thành khác nhau, chi tiết cũng như tổng hợp, theo yếu tố chi phí, chi tiết theo nguyên vật liệu, so sánh chi phí thực tế với định mức,

Thẻ giá thành sản phẩm

Báo cáo giá thành chi tiết theo vật tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *