fbpx

Phân hệ kế toán tính giá thành công trình, vụ việc

26/04/2024

22/02/2023

815

Chủ đề: phần mềm kế toán, kế toán chi phí giá thành

Phân hệ giá thành công trình, dự án trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial thực hiện tập hợp các chi phí, doanh thu liên quan đến các công trình, dự án và tính giá thành, lên các báo lãi lỗ theo công trình, dự án.

Tổ chức quản lý công trình, dự án theo vụ việc

 • Dùng riêng danh mục vụ việc để theo dõi những đối tượng mang tính sự vụ (như dự án, công trình, hạng mục công trình,…
 • Cho phép khai báo vụ việc mẹ – vụ việc con với số lượng cấp không hạn chế để theo dõi, quản lý và tổng hợp báo cáo theo vụ việc mẹ – con Quản lý các danh mục
 • Cho phép theo dõi vụ việc chi tiết theo tài khoản, mã khách (khách hàng, nhà cung cấp,…)
 • Cho phép theo dõi số phát sinh lũy kế của các vụ việc từ những năm trước
 • Tất cả các màn hình nhập liệu đều có thể khai báo sử dụng trường vụ việc để nhập liệu.
 • Có 2 trường tên để mô tả vật tư bằng 2 ngôn ngữ. Ví dụ: tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
 • Có thể đổi mã dễ dàng trong trường hợp phải thay đổi hệ thống mã đã phát sinh.
 • Cung cấp nhiều thông tin liên quan việc thực hiện vụ việc như người thực hiện, khách hàng liên quan, ngày thực hiện, ngày kết thúc…
 • Cho phép người sử dụng phân nhóm vụ việc theo nhu cầu tuỳ chọn để thực hiện những báo cáo phân tích phức tạp.
 • Có thể khai báo còn sử dụng hay không còn sử dụng.

Cập nhật số dư ban đầu

 • Vào số dư ban đầu của các dự án, công trình
 • Vào số phát sinh lũy kế ban đầu của các dự án
 • Vào số phát sinh lũy kế theo chỉ tiêu của các dự án, công trình
 • Kết chuyển số dư dự án, công trình sang năm sau
 • Tính lũy kế đến cuối năm của các dự án, công trình
 • Tính lũy kế theo chỉ tiêu đến cuối năm của các dự án, công trình.

Cập nhật chi phí phát sinh trong kỳ

 • Tất cả các chi phí liên quan đến sản phẩm sản xuất được cập nhật trong các phân hệ khác như: kế toán tổng hợp (các bút toàn phân bổ tiền lương, BHXH…), kế toán hàng tồn kho…

Báo cáo dự án, công trình

 • Bảng kê chứng từ theo dự án, công trình
 • Bảng kê chứng từ NVL theo dự án, công trình
 • Sổ chi tiết dự án, công trình
 • Tổng hợp số phát sinh theo dự án, công trình
 • Bảng cân đối số phát sinh theo dự án, công trình
 • Tổng hợp số phát sinh lũy kế theo dự án, công trình
 • Tổng hợp số phát sinh NVL theo dự án, công trình
 • Tổng hợp chi phí NVL theo dự án, công trình
 • Tổng hợp chi phí sản xuất theo dự án, công trình
 • Báo cáo kết quả SXKD của các dự án, công trình
 • Số dư đầu kỳ của các dự án, công trình
 • Số dư cuối kỳ của các dự án, công trình.

FF50.Báo cáo giá thành dự án công trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *