fbpx

Phân hệ báo cáo quản trị theo các trường người dùng tự định nghĩa

15/03/2023

22/02/2023

1351

Ngoài những đối tượng quản lý thường gặp ở tất cả các doanh nghiệp như hợp đồng, dự án, bộ phận hạch toán… thì doanh nghiệp có thể sẽ có nhu cầu quản trị một số đối tượng đặc thù nào đó. Fast Financial cho phép người sử dụng tự định nghĩa và quản lý các đối tượng như vậy thông qua các trường tự do, không đòi hỏi phải chỉnh sửa phần mềm.

Thông tin về các trường người dùng tự định nghĩa

  • Fast Financial có 3 trường dạng danh mục để quản trị các đối tượng đặc thù theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp.
  • Người sử dụng có thể khai báo vị trí nhập liệu trên các màn hình giao dịch để cập nhật đối tượng cần quản lý.
  • Cho phép phân nhóm các danh mục tự do theo các tiêu chí khác nhau phục vụ phân tích số liệu.

Báo cáo

  • Chương trình cung cấp sẵn các báo cáo chi tiết và tổng hợp cho từng trường do người dùng tự định nghĩa.

Bảng kê chứng từ theo đối tượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *