CRM. Giấy chứng nhận bản quyền Fast CRM Online

Ngày đăng: 2016-08-31 03:58:12 - Ngày cập nhật: 2019-09-19 08:31:34 - Số lần xem: 6050
Điểm: 3.5/5 (2 phiếu)

Fast CRM Online là phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, giúp cập nhật, lưu trữ tất cả các thông tin về khách hàng, cung cấp đầy đủ các báo cáo theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.