fbpx

Tải Thông tư 200/2014/TT–BTC

20/02/2023

20/02/2023

1197

Ngày 22-12-2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 200/2014/TT–BTC – Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế Quyết định 15/2006/QĐ–BTC năm 2006.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2015.

[Tải Thông tư 200/2014/TT–BTC]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *