fbpx

Tải Thông tư 133/2016/TT-BTC

20/02/2023

20/02/2023

1064

Ngày 26-08-2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC.

Thông tư có hiệu lực từ 01-01-2017.

[Tải Thông tư 133/2016/TT-BCT]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *