Phần mềm ERP cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

When should businesses deploy ERP software?

Phần mềm ERP hay hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp đã không còn là những khái niệm xa lạ đối với doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số. Vì tính chất quản lý toàn diện của nó, nhiều người nghĩ rằng phần mềm ERP chỉ dành cho các doanh nghiệp lớn. Tuy…

2023-01-05
105