fbpx

Fast e-Invoice kết nối với phần mềm bán lẻ xăng dầu, đáp ứng Nghị định 80/2023/NĐ-CP

Fast e-Invoice kết nối với phần mềm bán lẻ xăng dầu, đáp ứng Nghị định 80/2023/NĐ-CP

Phần mềm hóa đơn điện tử Fast e-Invoice kết nối trực tiếp với phần mềm bán lẻ xăng dầu, đáp ứng theo Nghị định 80/2023/NĐ-CP. Với Fast e-Invoice, các cửa hàng/trạm xăng sẽ thuận tiện hơn trong việc xuất hóa đơn điện tử cho các khách hàng bán lẻ. Chính phủ vừa ban hành Nghị…

2023-11-23
659