fbpx

Nhà cung cấp hóa đơn điện tử uy tín 2022 | FAST

Best e-invoice provider Fast

Tổng cục Thuế đã chính thức công bố danh sách các nhà cung cấp hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 điều 10 thông tư số 78/2021/TT-BTC và danh sách các tổ chức đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền và lưu trữ…

2023-01-06
1791