fbpx

Quản lý công nợ phải thu trong phần mềm kế toán

25/06/2024

04/01/2023

1318

Quản lý công nợ phải thu của khách hàng, trong thực tế ở các doanh nghiệp khá là đa dạng.

Có thể liệt kê ra một số nhu cầu như sau:

 1. Quản lý công nợ của từng khách hàng
 2. Quản lý công nợ chi tiết theo từng hóa đơn xuất ra và theo hạn thanh toán
 3. Quản lý công nợ theo từng hợp đồng bán.

Phần mềm kế toán phải đáp ứng được các yêu cầu trên.

Đối với quản lý công nợ theo khách hàng, phần mềm kế toán phải lên được các báo cáo như:

 1. Sổ chi tiết công nợ của khách hàng
 2. Bảng đối chiếu công nợ hoặc bảng xác nhận công nợ
 3. Bảng cân đối công nợ của các khách hàng…

Đối với quản lý công nợ chi tiết theo các hóa đơn, phần mềm kế toán phải lên được các báo cáo:

 1. Báo cáo tuổi nợ của các hóa đơn (thường là chia theo tuần hoặc tháng)
 2. Bảng kê các hóa đơn đến hạn thanh toán
 3. Bảng kê các hóa đơn quá hạn
 4. Bảng kê các hóa đơn còn nợ của một khách hàng…

Khi theo dõi công nợ theo hóa đơn, trên thực tế thường xảy ra khách hàng tạm ứng trước tiền hàng / dịch vụ. Khi đó còn chưa có hóa đơn. Vì vậy phần mềm kế toán phải cho phép chỉ số tiền tạm ứng cho hóa đơn khi được xuất sau đó. Có những trường hợp khách hàng trả tiền một lần cho nhiều hóa đơn thì phần mềm kế toán cũng phải cho phép phân bổ số tiền đó cho từng hóa đơn.

Với quản lý công nợ theo các hợp đồng thì cũng giống như theo dõi công nợ theo hóa đơn. Tuy nhiên ở đây có đặc thù là một hợp đồng có thể có nhiều giai đoạn thanh toán, theo tiến độ và khối lượng thực hiện.

Những phần mềm kế toán quản trị công nợ tốt sẽ giúp cho doanh nghiệp theo dõi công nợ chặt chẽ, thu nợ kịp thời, không bỏ sót và giúp cho doanh nghiệp có dòng tiền vào tốt.

Quản lý công nợ phải thu của khách hàng, trong thực tế ở các doanh nghiệp khá là đa dạng.

Có thể liệt kê ra một số nhu cầu như sau:

 1. Quản lý công nợ của từng khách hàng
 2. Quản lý công nợ chi tiết theo từng hóa đơn xuất ra và theo hạn thanh toán
 3. Quản lý công nợ theo từng hợp đồng bán.

Phần mềm kế toán phải đáp ứng được các yêu cầu trên.

Đối với quản lý công nợ theo khách hàng, phần mềm kế toán phải lên được các báo cáo như:

 1. Sổ chi tiết công nợ của khách hàng
 2. Bảng đối chiếu công nợ hoặc bảng xác nhận công nợ
 3. Bảng cân đối công nợ của các khách hàng…

Đối với quản lý công nợ chi tiết theo các hóa đơn, phần mềm kế toán phải lên được các báo cáo:

 1. Báo cáo tuổi nợ của các hóa đơn (thường là chia theo tuần hoặc tháng)
 2. Bảng kê các hóa đơn đến hạn thanh toán
 3. Bảng kê các hóa đơn quá hạn
 4. Bảng kê các hóa đơn còn nợ của một khách hàng…

Khi theo dõi công nợ theo hóa đơn, trên thực tế thường xảy ra khách hàng tạm ứng trước tiền hàng / dịch vụ. Khi đó còn chưa có hóa đơn. Vì vậy phần mềm kế toán phải cho phép chỉ số tiền tạm ứng cho hóa đơn khi được xuất sau đó. Có những trường hợp khách hàng trả tiền một lần cho nhiều hóa đơn thì phần mềm kế toán cũng phải cho phép phân bổ số tiền đó cho từng hóa đơn.

Với quản lý công nợ theo các hợp đồng thì cũng giống như theo dõi công nợ theo hóa đơn. Tuy nhiên ở đây có đặc thù là một hợp đồng có thể có nhiều giai đoạn thanh toán, theo tiến độ và khối lượng thực hiện.

Những phần mềm kế toán quản trị công nợ tốt sẽ giúp cho doanh nghiệp theo dõi công nợ chặt chẽ, thu nợ kịp thời, không bỏ sót và giúp cho doanh nghiệp có dòng tiền vào tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *