fbpx

Những trường hợp bị khống chế về thuế

21/05/2024

06/01/2023

628

Việc phát sinh chi phí cho những mục đích chi khác nhau với từng lĩnh vực trong doanh nghiệp là chuyện bình thường. Nhưng liệu kế toán có biết rằng những khoản chi phí mà doanh nghiệp chi ra không phải lúc nào cũng được tính vào chi phí được trừ. Bài viết dưới đây tổng hợp các trường hợp bị khống chế về thuế theo quy định mới nhất của luật thuế TNDN hiện nay.1. Chi trang phục bằng tiền cho người lao động
Căn cứ: khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC
Doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động để được tính vào chi phí được trừ thì mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt quá 05 triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ.

2. Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động
Căn cứ: khoản 3 Điều 4 Thông tư 25/2018/TT-BTC
Tổng số chi có tính chất phúc lợi cho người lao động không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp. Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như:

  • Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động.
  • Chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị.
  • Chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo.
  • Chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau.
  • Chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập.
  • Chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động.
  • Chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động).
  • Những khoản chi có tính chất phúc lợi khác.

3. Chi phí khấu hao tài sản cố định
Đối với tài sản cố định thông thường thì sẽ bị khống chế thời gian, phương pháp khấu hao từng loại tài sản theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC.

Không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp: Phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (trừ: ô tô dùng cho kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô) (khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC)

Những trường hợp bị khống chế về thuế

4. Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa
Phần chi vượt mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu mà Nhà nước đã ban hành định mức sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.

5. Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ và các loại bảo hiểm khác cho người lao động
Căn cứ: khoản 3 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC
Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động.

Phần chi vượt quá 03 triệu đồng sẽ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Từ 03 triệu đồng trở xuống sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

6. Chi phí trả tiền lãi vay
Chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết: Tổng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ.

7. Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động
Tổng số chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Nguồn: luatvietnam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *