fbpx

Mức đóng thuế TNCN sẽ thay đổi như thế nào sau khi tăng mức giảm trừ gia cảnh?

19/04/2024

06/01/2023

1250

Phó tổng thư ký Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân từ 9 triệu lên 11 triệu đồng, người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng một tháng. Vì vậy, không ít người thắc mắc rằng việc đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sẽ thay đổi như thế nào?

Theo như Luật thuế thu nhập cá nhân, việc giảm trừ gia cảnh gồm 2 phần:

  • Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế (hiện tại vẫn là 9 triệu đồng/tháng).
  • Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc của người nộp thuế (hiện tại vẫn là 3,6 triệu đồng/tháng).

Mức giảm trừ gia cảnh thay đổi

Mức giảm trừ gia cảnh mới sau khi được UBTV Quốc hội đồng ý.

Ngoài ra, trong Luật thuế thu nhập cá nhân cũng có quy định khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.

Với mức giảm trừ gia cảnh mới này, sẽ có khoảng 1 triệu người không phải nộp thuế TNCN.
Hiện tại, việc đóng thuế TNCN vẫn thực hiện theo các quy định của Luật thuế TNCN, Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC. Mức giảm trừ mới chỉ được áp dụng khi có văn bản quy phạm pháp luật được ban hành quy định về điều này.

Việc thay đổi mức giảm trừ mới này, các mốc thu nhập chưa phải nộp thuế sẽ nâng lên là 11 triệu đồng/tháng (không có người phụ thuộc); 15,4 triệu đồng/tháng (có một người phụ thuộc) và 19,8 triệu đồng/tháng (có hai người phụ thuộc). Một bộ phận lớn những người đang nộp thuế TNCN bậc 1 sẽ chuyển sang diện không phải nộp thuế. Những người có thu nhập 15 triệu đồng tháng có người phụ thuộc sẽ không phải nộp thuế.

>> Xem thêm: Chứng từ khấu trừ thuế TNCN là gì? Ý nghĩa của chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *