fbpx

Fast e-Invoice cập nhật tính năng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

22/04/2024

05/01/2023

3249

Căn cứ theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, kể từ ngày 01-07-2022 các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chính thức chuyển đổi sang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử.

Phần mềm hóa đơn điện tử Fast e-Invoice đã cập nhật các tính năng chứng từ khấu trừ thuế TNCN đáp ứng theo NĐ 123/2020/NĐ-CP, TT 78/2021/TT-BTC và TT 37/2010/TT-BTC.

1. Quy định về chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử mới nhất 

Tại Điều 12, Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17-9-2021 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: Việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18-3-2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính (và văn bản sửa đổi, bổ sung) và Quyết định số 102/2008/QĐ-BTC ngày 12-11-2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân đến hết ngày 30-6-2022.

Trường hợp các tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin được áp dụng hình thức chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01-7-2022 và thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn tại Thông tư số 37/2010/TT-BTC.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn chứng từ khấu trừ thuế TNCN từ tháng 7-2022

2. Các tính năng chứng từ khấu trừ thuế TNCN trên Fast e-Invoice

Tính năng chứng từ khấu trừ thuế TNCN được cập nhật trực tiếp trên phần mềm hóa đơn điện tử Fast e-Invoice, các khách hàng không cần phải sử dụng một phần mềm riêng biệt nào khác, giúp dễ dàng đăng nhập, sử dụng và quản lý các chứng từ.

Theo qui định hiện tại, chứng từ khấu trừ thuế TNCN chỉ chuyển đổi sang hình thức điện tử, được lưu trữ trên phần mềm hóa đơn điện tử Fast e-Invoice và không truyền nhận dữ liệu lên hệ thống Cơ quan Thuế.

Hệ thống Portal

Phần mềm hóa đơn điện tử Fast e-Invoice đã cập nhật, bổ sung các chức năng mới:

 1. Danh mục nhân viên.
 2. Danh mục thu nhập.
 3. Danh mục quốc tịch.
 4. Lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
 5. Phát hành chứng từ khấu trừ thuế điện tử.
 6. Danh sách chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
 7. Báo cáo tình trạng chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
 8. Kiểm tra trạng thái chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Lợi ích khi sử dụng tính năng chứng từ khấu trừ thuế TNCN trên Fast e-Invoice

3. Hướng dẫn khai báo chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Hướng dẫn về khai báo mẫu số, ký hiệu

Theo quy định hiện tại: Bộ mẫu số và ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế TNCN được khai báo theo Thông tư 37/2010/TT-BTC. Về nội dung chứng từ khấu trừ thuế thì theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Khai báo mẫu số chứng từ khấu trừ thuế

Khai báo ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế

Lưu ý: Hệ thống đã có ràng buộc để khai báo đúng.

Ví dụ: Quyết định, thông tư = 002 – Theo NĐ123 & TT78; Hình thức hóa đơn: 1 – Không có mã; Loại sử dụng = 4 – Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Khai báo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế

Lập chứng từ khấu trừ thuế

Phát hành chứng từ khấu trừ thuế

>> Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết đăng ký mã số thuế cá nhân trực tiếp và online

Nếu cần được tư vấn trực tiếp, các khách hàng xin vui lòng liên hệ về:

 • Văn phòng tại TP Hà Nội: (024) 7108-8288.
 • Văn phòng tại Đà Nẵng: (0236) 381-0532.
 • Văn phòng tại TP HCM: (028) 7108-8788.

Hoặc chat trực tiếp tại:

TươiNT/FMK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *