fbpx

FAST đào tạo miễn phí phần mềm kế toán Fast Accounting tại Quảng Ninh

03/02/2023

06/01/2023

726

Ngày 26-11-2019 vừa qua, lần đầu tiên tại Quảng Ninh, FAST đã tổ chức thành công chương trình đào tạo phần mềm kế toán Fast Accounting 11 trực tiếp trên máy tính. Đây là chương trình hoàn toàn miễn phí với mục đích tạo điều kiện cho khách hàng có cơ hội được thực hành các nghiệp vụ chuyên sâu bằng phần mềm kế toán Fast Accounting.Lên kế hoạch tổ chức và truyền thông từ hơn 1 tháng trước ngày tổ chức, chương trình diễn ra thành công và được các khách hàng đánh giá cao với mong muốn sẽ có nhiều lịch đào tạo diễn hơn hơn tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Đối với các khách hàng ở Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM có thể tham khảo lịch đào tạo miễn phí phần mềm kế toán Fast AccountingFast Accounting Online tại đây: https://fast.com.vn/dao-tao/lich-dao-tao-phan-mem-ke-toan-dinh-ky-nam-2019

Một số hình ảnh tại buổi đào tạo:

Đào tạo miễn phí phần mềm kế toán Fast Accounting tại Quảng Ninh

Đào tạo miễn phí phần mềm kế toán tại Quảng Ninh 2

Đào tạo miễn phí phần mềm kế toán tại Quảng Ninh 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *