fbpx

Cẩm nang phần mềm quản lý hợp đồng điện tử Fast e-Contract

27/03/2024

26/10/2023

338

phần mềm hợp đồng điện tử FAST e-contract

Giới thiệu phần mềm quản lý hợp đồng điện tử Fast e-Contract

Phần mềm quản lý hợp đồng điện tử Fast e-Contract là giải pháp quản lý – ký số tài liệu, hợp đồng, văn bản được tự động hóa quy trình ký trên môi trường điện tử với đầy đủ tính pháp lý dành cho doanh nghiệp với doanh nghiệp/đối tác/cá nhân.

[Xem chi tiết]

Giá trị pháp lý

Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử được thừa nhận bởi luật Thương mại năm 2005 và luật Giao dịch điện tử năm 2005, pháp luật Việt Nam.

Theo quy định Điều 34 Luật Giao dịch điện tử, giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu.

Điều 14 Luật Giao dịch điện tử cũng quy định:

  • Thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá trị dùng làm chứng cứ chỉ vì đó là một thông điệp dữ liệu.
  • Giá trị chứng cứ của thông điệp dữ liệu được xác định căn cứ vào độ tin cậy của cách thức khởi tạo, lưu trữ hoặc truyền gửi thông điệp dữ liệu; cách thức bảo đảm và duy trì tính toàn vẹn của thông điệp dữ liệu; cách thức xác định người khởi tạo và các yếu tố phù hợp khác.

Như vậy, pháp luật đã ghi nhận tính pháp lý của hợp đồng điện tử và được sử dụng làm chứng cứ trong trường hợp một trong hai bên không thực hiện hợp đồng hoặc vi phạm điều khoản của hợp đồng nhưng phải đảm bảo rằng:

  • Nội dung của hợp đồng điện tử được bảo đảm toàn vẹn kể từ khi được khởi tạo lần đầu tiên dưới dạng thông điệp hoàn chỉnh. Nghĩa là thông điệp đó trong hợp đồng điện tử chưa bị thay đổi, trừ những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình gửi, lưu trữ hoặc hiển thị thông điệp dữ liệu.
  • Nội dung của thông điệp dữ liệu trong hợp đồng điện tử có thể truy cập và sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết nghĩa là thông điệp dữ liệu có thể mở được, đọc được, xem được bằng phương pháp mã hoá hợp pháp đảm bảo độ tin cậy mà các bên thoả thuận với nhau.

Văn bản pháp luật

Các văn bản pháp luật liên quan:

  • Thông điệp dữ liệu tuân thủ theo Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11.
  • Giá trị pháp lý của giao dịch điện tử và chứng từ điện tử trong hoạt động tài chính tuân thủ theo Nghị định 165/2018/NĐ-CP.
  • Phần mềm đáp ứng theo quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số theo Thông tư 22/2020/TT-BTTTT.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *