fbpx

Vốn lưu động là gì? Ý nghĩa và công thức tính vốn lưu động

28/06/2024

28/06/2024

24

Vốn lưu động là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đánh giá và quản lý tài chính hiệu quả của một tổ chức. Hiểu rõ về vốn lưu động không chỉ giúp bạn nắm bắt được tình hình tài chính của doanh nghiệp mình, mà còn giúp bạn lên kế hoạch để đảm bảo mọi thứ luôn suôn sẻ. Trong bài viết này, hãy cùng FAST đi sâu vào khái niệm vốn lưu động, tầm quan trọng của nó và cách tính toán để bạn có thể áp dụng ngay vào công việc kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp.

1. Vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động (Working Capital) là một khái niệm tài chính quan trọng đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp. Nó phản ánh năng lực của doanh nghiệp trong việc sử dụng tài sản ngắn hạn để trang trải các khoản nợ và chi phí ngắn hạn.

Vốn lưu động bao gồm các khoản đầu tư vào tài sản lưu động như nguyên vật liệu, công cụ, hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn. Đây là nguồn lực thiết yếu giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động kinh doanh hàng ngày, như thanh toán tiền lương, chi phí nhà cung cấp, và các chi phí hoạt động khác.

Vốn lưu động là gì

2. Vai trò và ý nghĩa của vốn lưu động

2.1 Vai trò của vốn lưu động

 • Đảm bảo hoạt động liên tục của doanh nghiệp: Vốn lưu động cung cấp nguồn tài chính cần thiết để duy trì các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp như mua nguyên vật liệu, trả lương cho nhân viên, và chi trả các chi phí hành chính.
 • Quản lý thanh khoản: Vốn lưu động giúp doanh nghiệp duy trì mức thanh khoản đủ để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn, từ đó tránh tình trạng mất khả năng thanh toán và phá sản.
 • Hỗ trợ trong việc thực hiện các chiến lược kinh doanh: Doanh nghiệp có thể sử dụng vốn lưu động để thực hiện các chiến lược kinh doanh ngắn hạn như tăng cường sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường hoặc đầu tư vào các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị.
 • Tạo sự linh hoạt tài chính: Vốn lưu động tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể nhanh chóng điều chỉnh hoạt động kinh doanh để thích ứng với các biến động của thị trường, như thay đổi về giá nguyên liệu hay nhu cầu của khách hàng.

2.2 Ý nghĩa của vốn lưu động

 • Đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp: Mức độ vốn lưu động của một doanh nghiệp là chỉ số quan trọng để đánh giá khả năng thanh toán và sức khỏe tài chính của doanh nghiệp đó. Doanh nghiệp có vốn lưu động dồi dào thường có khả năng quản lý tài chính tốt và ít gặp rủi ro về thanh khoản.
 • Quyết định đầu tư và vay vốn: Các nhà đầu tư và ngân hàng thường xem xét mức độ vốn lưu động khi quyết định đầu tư hoặc cấp vốn vay cho doanh nghiệp. Vốn lưu động mạnh mẽ là dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp có khả năng sử dụng và quản lý nguồn lực hiệu quả.
 • Tối ưu hóa lợi nhuận: Quản lý vốn lưu động hiệu quả giúp doanh nghiệp tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách giảm chi phí tài chính, tối ưu hóa việc sử dụng tài sản lưu động, và cải thiện vòng quay vốn.
 • Tạo cơ sở cho sự phát triển bền vững: Doanh nghiệp có vốn lưu động tốt sẽ có khả năng đầu tư vào các cơ hội kinh doanh mới và phát triển bền vững trong dài hạn.
 • Đối phó với rủi ro: Vốn lưu động giúp doanh nghiệp có thể dự phòng cho các tình huống rủi ro hoặc bất ngờ xảy ra trong hoạt động kinh doanh, như sự cố sản xuất hoặc biến động kinh tế.

Vai trò và ý nghĩa của vốn lưu động

3. Các thành phần của vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động của một doanh nghiệp được cấu thành từ nhiều thành phần khác nhau. Những thành phần này bao gồm các tài sản ngắn hạn và các khoản nợ ngắn hạn, cụ thể như sau:

3.1 Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn là những tài sản có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm hoặc một chu kỳ kinh doanh. Các thành phần chính của tài sản ngắn hạn bao gồm:

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền

 • Tiền mặt: Gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền gửi thanh toán.
 • Các khoản tương đương tiền: Bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao như chứng khoán thị trường tiền tệ, tín phiếu kho bạc, và các chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn. Những khoản này có kỳ hạn ngắn và có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt mà không mất giá trị đáng kể.

Các khoản phải thu

 • Phải thu khách hàng: Các khoản tiền mà khách hàng nợ doanh nghiệp từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ. Đây là một phần quan trọng của vốn lưu động vì nó phản ánh doanh thu dự kiến sẽ thu được trong tương lai ngắn.
 • Phải thu khác: Bao gồm các khoản phải thu từ nhân viên, phải thu từ các bên liên quan khác, và các khoản nợ khác.

Hàng tồn kho

 • Nguyên vật liệu: Các loại nguyên vật liệu cần thiết cho quá trình sản xuất.
 • Sản phẩm dở dang: Các sản phẩm đang trong quá trình sản xuất nhưng chưa hoàn thành.
 • Thành phẩm: Sản phẩm đã hoàn thành và sẵn sàng để bán.

Chứng khoán ngắn hạn

 • Đầu tư tạm thời: Bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn vào cổ phiếu, trái phiếu hoặc các công cụ tài chính khác mà doanh nghiệp dự định bán trong thời gian ngắn để thu về tiền mặt hoặc để hưởng lợi tức ngắn hạn.

Chi phí trả trước

 • Chi phí bảo hiểm: Chi phí bảo hiểm đã trả trước nhưng chưa đến kỳ hạch toán.
 • Chi phí thuê mặt bằng: Chi phí thuê mặt bằng đã trả trước cho các kỳ tương lai.
 • Các chi phí khác: Bao gồm chi phí dịch vụ, chi phí quảng cáo trả trước và các chi phí khác mà doanh nghiệp đã trả nhưng chưa đến kỳ ghi nhận vào chi phí.

3.2 Nợ ngắn hạn

Nợ ngắn hạn là các khoản nợ phải trả trong vòng một năm hoặc trong một chu kỳ kinh doanh. Các thành phần chính của nợ ngắn hạn bao gồm:

Các khoản phải trả

 • Phải trả nhà cung cấp: Các khoản nợ cho các nhà cung cấp nguyên vật liệu, hàng hóa và dịch vụ.
 • Phải trả nhân viên: Bao gồm lương, thưởng, và các khoản phụ cấp khác phải trả cho nhân viên.
 • Phải trả khác: Bao gồm các khoản nợ phải trả cho các bên liên quan khác như cổ đông, các cơ quan quản lý.

Nợ ngắn hạn

 • Vay ngân hàng: Các khoản vay ngắn hạn từ ngân hàng và các tổ chức tài chính khác phải trả trong vòng một năm.
 • Các khoản nợ khác: Bao gồm các khoản nợ phải trả trong ngắn hạn cho các đối tác kinh doanh hoặc cá nhân.

Chi phí phải trả

 • Lãi vay phải trả: Chi phí lãi vay phát sinh nhưng chưa thanh toán.
 • Thuế phải trả: Các khoản thuế phải nộp cho nhà nước nhưng chưa đến hạn thanh toán.

Các khoản vay và thuê tài chính ngắn hạn

 • Hợp đồng thuê tài chính: Các khoản nợ liên quan đến các hợp đồng thuê tài chính phải trả trong thời gian ngắn.
 • Khoản vay từ các bên liên quan: Bao gồm các khoản vay ngắn hạn từ các công ty liên kết, công ty mẹ hoặc các bên liên quan khác.

Các thành phần của vốn lưu động

4. Phân loại vốn lưu động

Vốn lưu động là một yếu tố quan trọng trong quản lý tài chính của doanh nghiệp, và có thể được phân chia theo nhiều tiêu chí khác nhau tùy vào hình thức của doanh nghiệp, đặc điểm kinh tế và phương pháp kinh doanh. Dưới đây là các hình thức phân chia vốn lưu động phổ biến:

4.1 Căn cứ vào giai đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh

Dựa vào các giai đoạn khác nhau trong quá trình sản xuất và kinh doanh, vốn lưu động có thể được chia thành ba loại chính:

Vốn lưu động trong quá trình dự trữ sản xuất

 • Vật liệu chính: Bao gồm nguyên liệu chủ yếu dùng trong sản xuất sản phẩm.
 • Vật liệu phụ: Các vật liệu bổ trợ, giúp hoàn thiện sản phẩm chính.
 • Phụ tùng thay thế: Dùng để sửa chữa, bảo trì máy móc, thiết bị sản xuất.
 • Bao bì đóng gói: Các loại bao bì dùng để đóng gói sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.
 • Công cụ dụng cụ nhỏ: Những công cụ, dụng cụ có giá trị nhỏ, dùng trong sản xuất.

Vốn lưu động trong quá trình sản xuất

 • Giá trị sản phẩm dở dang chế tạo: Sản phẩm đang trong quá trình sản xuất nhưng chưa hoàn thành.
 • Bán thành phẩm: Sản phẩm đã qua một số công đoạn sản xuất nhưng chưa hoàn thiện hoàn toàn.
 • Chi phí chờ phân bổ: Các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất nhưng chưa được tính vào giá thành sản phẩm.

Vốn lưu động trong quá trình lưu thông

 • Giá trị thành phẩm: Sản phẩm đã hoàn thành, sẵn sàng để bán ra thị trường.
 • Vốn trong thanh toán: Các khoản phải thu từ khách hàng hoặc các khoản phải trả cho nhà cung cấp.
 • Vốn bằng tiền: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền khác.

4.2 Căn cứ vào nguồn hình thành vốn lưu động

Dựa trên nguồn gốc hình thành, vốn lưu động có thể được phân thành các loại sau:

Vốn chủ sở hữu

 • Vốn ngân sách Nhà nước cấp: Vốn cấp từ ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp nhà nước khi thành lập.
 • Vốn tự bổ sung từ lợi nhuận: Phần lợi nhuận giữ lại tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Vốn lưu động coi như tự có

 • Tiền lương và tiền bảo hiểm chưa đến kỳ trả: Các khoản phải trả cho nhân viên nhưng chưa đến kỳ thanh toán.
 • Các khoản chi phí tính trước: Các chi phí đã phát sinh nhưng chưa được ghi nhận vào chi phí kỳ hiện tại.

Vốn lưu động đi vay (vốn tín dụng)

 • Vay từ ngân hàng: Các khoản vay ngắn hạn từ các tổ chức tài chính để phục vụ hoạt động kinh doanh.
 • Vay từ tập thể cá nhân và các tổ chức khác: Các khoản vay từ các cá nhân, tổ chức khác ngoài ngân hàng.

Vốn lưu động từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu

 • Phát hành cổ phiếu: Huy động vốn từ việc phát hành cổ phiếu ra công chúng hoặc cổ đông hiện hữu.
 • Phát hành trái phiếu: Huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

4.3 Phân loại vốn lưu động dựa vào đặc điểm kinh tế

Dựa trên đặc điểm kinh tế và khả năng chuyển đổi, tài sản lưu động được phân chia như sau:

Tiền

 • Tiền mặt: Tiền hiện có trong quỹ của doanh nghiệp.
 • Tiền gửi ngân hàng: Tiền gửi vào tài khoản ngân hàng.
 • Tiền trong thanh toán: Các khoản tiền đang trong quá trình chuyển đổi giữa các bên.
 • Tiền dưới dạng séc các loại: Séc, phiếu thanh toán đang lưu hành.
 • Tiền trong thẻ tín dụng và các loại thẻ ATM: Số tiền trong tài khoản thẻ tín dụng và thẻ ATM.

Vàng, bạc, đá quý, kim khí quý

 • Bao gồm các loại tài sản có giá trị cao như vàng, bạc, kim cương, các loại kim loại quý khác.

Những tài sản tương đương tiền

 • Chứng khoán ngắn hạn: Các loại chứng khoán có tính thanh khoản cao, có thể chuyển đổi thành tiền mặt dễ dàng.
 • Kỳ phiếu thương mại, hối phiếu ngân hàng: Các công cụ tài chính ngắn hạn có thể chuyển đổi thành tiền mặt.

Chi phí trả trước

 • Chi phí bảo hiểm: Các khoản phí bảo hiểm đã trả nhưng chưa đến kỳ hạch toán.
 • Chi phí thuê mặt bằng: Chi phí thuê mặt bằng đã trả trước cho các kỳ tương lai.
 • Chi phí dịch vụ, quảng cáo trả trước: Các chi phí khác đã trả trước nhưng chưa ghi nhận vào chi phí kỳ hiện tại.

Các khoản phải thu

 • Phải thu khách hàng: Tiền mà khách hàng nợ doanh nghiệp từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.
 • Phải thu khác: Các khoản phải thu từ nhân viên, đối tác, các bên liên quan khác.

Hàng hóa vật tư

 • Nguyên vật liệu: Các loại nguyên vật liệu cần thiết cho quá trình sản xuất.
 • Sản phẩm dở dang: Sản phẩm đang trong quá trình sản xuất nhưng chưa hoàn thành.
 • Thành phẩm: Sản phẩm đã hoàn thành và sẵn sàng để bán.

Các chi phí chờ phân bổ

 • Chi phí sản xuất dở dang: Các chi phí đã phát sinh trong quá trình sản xuất nhưng chưa hoàn thành để ghi nhận vào giá thành sản phẩm.
 • Chi phí quản lý doanh nghiệp: Các chi phí quản lý phát sinh nhưng chưa phân bổ hết.

Phân loại vốn lưu động

5. Công thức tính vốn lưu động

Dựa trên những thông tin đã tìm hiểu về vốn lưu động, có thể xác định rằng vốn lưu động là yếu tố phản ánh khả năng của doanh nghiệp trong việc đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn cũng như thời gian cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ này. Cách tính vốn lưu động này được áp dụng rộng rãi cho mọi loại hình doanh nghiệp. Công thức tính vốn lưu động như sau:

Vốn lưu động = Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn

Trong đó:

 • Tài sản ngắn hạn là những tài sản mà doanh nghiệp có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong thời gian ngắn (dưới 1 năm). Tài sản ngắn hạn bao gồm tiền, các khoản tương đương tiền và các tài sản ngắn hạn khác như phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho. Những tài sản này được thể hiện trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.
 • Nợ ngắn hạn là những khoản nợ mà doanh nghiệp cần thanh toán trong thời gian nhỏ hơn hoặc bằng 1 năm. Nợ ngắn hạn bao gồm các khoản phải trả ngắn hạn, các khoản vay ngắn hạn, và các khoản nợ khác. Những khoản nợ này cũng được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.

6. Phân biệt vốn lưu động và vốn cố định

Vốn lưu độngvốn cố định là hai khái niệm quan trọng trong quản lý tài chính của doanh nghiệp, mỗi loại vốn có đặc điểm và mục đích sử dụng khác nhau. Dưới đây là sự phân biệt chi tiết giữa vốn lưu động và vốn cố định:

Tiêu chí Vốn lưu động Vốn cố định
Định nghĩa Vốn sử dụng để tài trợ cho các tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Vốn sử dụng để tài trợ cho các tài sản dài hạn của doanh nghiệp.
Mục đích Duy trì hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. Đầu tư vào tài sản dài hạn để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ.
Thời gian sử dụng Dưới 1 năm. Trên 1 năm.
Tính linh hoạt Dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt hoặc tài sản ngắn hạn khác trong thời gian ngắn. Khó chuyển đổi thành tiền mặt trong thời gian ngắn.
Ví dụ Tiền mặt, các khoản phải thu, hàng tồn kho, các khoản đầu tư ngắn hạn. Nhà xưởng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, bất động sản.
Mục tiêu quản lý Đảm bảo có đủ tiền mặt để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn và duy trì hoạt động liên tục của doanh nghiệp. Đảm bảo đầu tư hiệu quả vào các tài sản dài hạn để phát triển doanh nghiệp.
Đặc điểm – Dịch chuyển trong dòng tiền của doanh nghiệp.

– Luân chuyển một lần vào giá trị sản phẩm của doanh nghiệp.

– Khi một kỳ sản xuất kinh doanh kết thúc thì vòng tuần hoàn vốn kết thúc.

– Vốn lưu động có thể thay đổi giá trị.

– Luân chuyển theo kỳ kinh doanh của doanh nghiệp.

– Luân chuyển nhiều lần vào giá trị sản phẩm của doanh nghiệp.

– Khi tài sản cố định (TSCĐ) hết hạn sử dụng thì vòng tuần hoàn vốn kết thúc.

– Vốn cố định có giá trị không đổi trong suốt vòng tuần hoàn.

Các chỉ tiêu theo dõi Tiền, các khoản tương đương tiền, nợ phải thu ngắn hạn… Tài sản cố định của doanh nghiệp.

7. Phương pháp quản lý vốn lưu động hiệu quả

Phương pháp quản lý vốn lưu động hiệu quả là một yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp duy trì sự linh hoạt tài chính, đảm bảo thanh khoản và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Dưới đây là một số phương pháp hiệu quả để quản lý vốn lưu động:

Dự báo và quản lý dòng tiền:

 • Xây dựng và duy trì một kế hoạch dòng tiền chi tiết. Dự báo các nguồn và chi phí dòng tiền để đảm bảo sự cân đối và đủ vốn lưu động.
 • Theo dõi và quản lý thường xuyên để nắm bắt sớm các biến động tiềm ẩn và điều chỉnh kế hoạch kịp thời.

Quản lý hàng tồn kho:

 • Thiết lập các quy trình quản lý hàng tồn kho hiệu quả. Điều chỉnh mức tồn kho sao cho phù hợp với nhu cầu thực tế mà không gây lãng phí.
 • Áp dụng các phương pháp như JIT (Just-in-Time) để giảm thiểu chi phí lưu kho và tối ưu hóa vốn lưu động.

Quản lý các khoản phải thu và phải trả:

 • Theo dõi và quản lý chặt chẽ các khoản phải thu để đảm bảo thu hồi nhanh chóng. Xem xét áp dụng các chính sách thanh toán để khuyến khích khách hàng thanh toán sớm.
 • Quản lý các khoản phải trả một cách có hiệu quả để tối ưu hóa quy trình thanh toán và tránh mất thanh khoản không cần thiết.

Điều chỉnh chi tiêu và chi phí:

 • Kiểm soát chi phí hoạt động một cách chặt chẽ. Xem xét các biện pháp tiết kiệm chi phí mà không ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động.
 • Tối ưu hóa các chi phí thường xuyên và đầu tư vào các phương pháp hiệu quả hơn để tiết kiệm vốn lưu động.

Quản lý nợ và tín dụng:

 • Điều chỉnh cấu trúc nợ ngắn hạn để giảm thiểu rủi ro và áp lực tài chính.
 • Tận dụng tối đa thời gian tín dụng mà các nhà cung cấp cung cấp để duy trì sự linh hoạt tài chính và quản lý vốn lưu động một cách hiệu quả.

Sử dụng công nghệ và phần mềm quản lý tài chính:

 • Áp dụng các công nghệ và phần mềm quản lý tài chính để tự động hóa các quy trình quản lý vốn lưu động.
 • Sử dụng các công cụ như phần mềm kế toán để giúp trong việc theo dõi và phân tích các hoạt động tài chính, từ đó ra các quyết định quản lý hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh kinh doanh hiện nay, việc áp dụng công nghệ và phần mềm quản lý tài chính là vô cùng cần thiết để đạt được hiệu quả cao trong quản lý vốn lưu động. Một trong những giải pháp hiệu quả được nhiều doanh nghiệp lựa chọn là phần mềm kế toán FAST.

Phần mềm kế toán FAST không chỉ giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình kế toán mà còn cung cấp các công cụ quản lý vốn lưu động một cách hiệu quả. Với tính năng dự báo dòng tiền, quản lý các khoản phải thu, phải trả và hàng tồn kho chi tiết, FAST giúp doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát và tối ưu hóa vốn lưu động.

Một số lợi ích nổi bật của phần mềm kế toán FAST bao gồm:

 • Dự báo dòng tiền chính xác: FAST giúp doanh nghiệp lập kế hoạch và dự báo dòng tiền một cách chính xác, đảm bảo luôn có đủ tiền mặt để đáp ứng các nhu cầu ngắn hạn.
 • Quản lý các khoản phải thu và phải trả hiệu quả: Tính năng quản lý các khoản phải thu và phải trả của FAST giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý chặt chẽ các khoản công nợ, từ đó rút ngắn chu kỳ thu tiền và tối ưu hóa dòng tiền.
 • Quản lý hàng tồn kho thông minh: FAST cung cấp giải pháp quản lý hàng tồn kho tối ưu, giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí lưu kho và đảm bảo hàng hóa luôn đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất.
 • Báo cáo tài chính chi tiết và chính xác: FAST cung cấp các báo cáo tài chính chi tiết và chính xác, giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan và chính xác về tình hình tài chính.

Với những tính năng ưu việt và hiệu quả trong quản lý vốn lưu động, phần mềm kế toán FAST chắc chắn sẽ là trợ thủ đắc lực giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững.

Thông tin liên hệ: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *