fbpx

Việc kế toán cần làm trong tháng 8-2018

10/01/2023

06/01/2023

1049

Kế toán cần lưu ý những việc cần làm trong tháng 8 này nhé:

  • Trước ngày 03-8-2018: Thông báo tình hình biến động lao động theo Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
  • Hạn cuối là ngày 20-8-2018: Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 7-2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng theo Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC
  • Hạn cuối là ngày 20-8-2018: Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 7-2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng theo Điểm a Khoản 3 Điều 10 và Điểm a Khoản 2 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC
  • Hạn cuối là ngày 20-8-2018: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng theo Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC và Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC

  • Hạn cuối là ngày 31-8-2018: Đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng theo Khoản 1 Điều 7 của Quy trình kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.
  • Cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động: Đóng kinh phí công đoàn

Dù doanh nghiệp có hay chưa có tổ chức Công đoàn vẫn phải nộp 2% trên quỹ tiền lương là căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào kinh phí Công đoàn theo Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP

Theo Việt Luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *