fbpx

Toàn văn Thông tư số 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán mới

16/10/2023

06/01/2023

998

Ngày 22-12-2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định số 15/2006 năm 2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và Quyết định 202/2014 về hướng dẫn lập Báo cáo tài chính hợp nhất.Thông tư có hiệu lực thi hành từ 1-1-2015. Để tải toàn bộ thông tư vui lòng bấm tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *