fbpx

Tính năng tự động cập nhật mã hàng hóa, vật tư, dịch vụ cho hóa đơn đầu vào

19/04/2024

26/10/2023

523

Tính năng tự động “Cập nhật mã hàng hóa, vật tư, dịch vụ” giúp cho các kế toán thuận tiện hơn khi lập các chứng từ kế toán (mua vật tư/hàng hóa/dịch vụ, tạm ứng, phiếu chi, giấy báo nợ…) từ danh sách hóa đơn đầu vào. Tính năng này đã có trên các phần mềm kế toán Fast Accounting, Fast Accounting Online và phần mềm ERP Fast Business Online.

Đối với phần mềm kế toán Fast Accounting

Khi lập chứng từ từ danh sách hóa đơn đầu vào hoặc từ XML:

  • Khi lấy dữ liệu lần đầu tiên, người dùng tự chọn mã vật tư có sẵn trong danh mục hàng hóa, vật tư. Từ đó, chương trình sẽ lưu thông tin mã vật tư và tên vật tư của nhà cung cấp này cùng với mã vật tư trong danh mục vật tư trên hệ thống.
  • Tại các lần tiếp theo, chương trình sẽ tự động lấy mã vật tư dựa vào thông tin đã lưu ở lần lấy dữ liệu trước đó.

Chọn mã vật tư đã có trong danh mục vật tư cùng tên với vật tư trên hóa đơn hoặc tạo mã vật tư mới

Các lần tiếp theo khi lấy dữ liệu từ hóa đơn khác, cùng nhà cung cấp và cùng tên vật tư thì chương trình sẽ tự động lấy ra thông tin “Mã vật tư” tương ứng từ thông tin đã lưu trước đó.

>>> Xem hướng dẫn sử dụng chi tiết tại đây

Đối với phần mềm kế toán Fast Accounting Online và phần mềm ERP Fast Business Online

Tính năng “Cập nhật mã hàng hóa, dịch vụ cho hóa đơn đầu vào” cho phép người dùng lọc đồng thời nhiều hóa đơn đầu vào để cập nhật mã vật tư hoặc tạo mã vật tư tự động cho hàng loạt các dòng.

  • Cập nhật mã vật tư cho hóa đơn đầu vào: Tích chọn các dòng cần cập nhật và nhấn nút [Cập nhật mã vật tư cho hóa đơn đầu vào] trên thanh công cụ. Chọn mã vật tư từ Danh mục hàng hóa, vật tư để cập nhật.
  • Tạo mã hàng tự động: Tích chọn các dòng cần tạo mã hàng và nhấn nút [Tạo mã vật tư tự động] trên thanh công cụ. Mã vật tư: Ngầm định theo khai báo tham số tùy chọn Mã vật tư tự động (nếu có) và cho phép sửa lại.

>>> Xem hướng dẫn sử dụng chi tiết tại đây

Các khách hàng có nhu cầu hỗ trợ hoặc tư vấn về chức năng quản lý hóa đơn đầu vào xin vui lòng liên hệ với FAST qua các kênh sau:

>> Xem thêm: Các mẫu biên bản giao nhận hay dùng và những điều cần lưu ý khi lập mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *