fbpx

Thông tư 88/2021/TT-BTC về các quy định mới về chế độ kế toán cho hộ, cá nhân kinh doanh

06/01/2023

06/01/2023

1282

Ngày 11/10/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 88/2021/TT-BTC  hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo đó, Thông tư 88/2021/TT-BTC hướng dẫn việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Đối tượng áp dụng là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định của pháp luật về thuế.

Các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc diện phải thực hiện chế độ kế toán nhưng có nhu cầu thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư 88/2021/TT-BTC thì được khuyến khích áp dụng.

Về xác định doanh thu, chi phí và nghĩa vụ thuế: Việc xác định doanh thu, chi phí và nghĩa vụ thuế đối với từng lĩnh vực, từng ngành nghề kinh doanh của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Những điểm mới của Thông tư 88 về chế độ kế toán cho hộ, cá nhân kinh doanh

1. Về việc lựa chọn chế độ kế toán của Hộ kinh doanh

Theo Thông tư 88/2021 của Bộ Tài chính, chế độ kế toán trong đây không áp dụng chung cho tất cả các hộ kinh doanh như quy định 169/2000/QĐ-BTC.

Đối tượng áp dụng thông tư mới là các hộ kinh doanh nộp thuế hoặc có nhu cầu nộp thuế theo phương pháp kê khai, tức là hộ kinh doanh có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của Pháp luật.

Theo đó, khoản 2 Điều 3 Thông tư 88 quy định, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được tự do lựa chọn thực hiện kế toán theo Thông tư 88 hoặc chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý và với đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. 

2. Về việc quyết định người làm kế toán của chủ hộ

Theo điều 3, thông tư 88 năm 2021, Bộ Tài chính quy định:

Việc bố trí người làm kế toán của hộ kinh doanh do người đại diện quyết định.”

Như vậy, chủ hộ có thể bố trí người thân trong gia đình (bố, mẹ ruột, bố, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị em ruột) làm vị trí kế toán hoặc các vị trí khác như quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua bán tài sản làm kế toán, khác với quyết định 169/2000/QĐ-BTC khi hộ kinh doanh cần bố trí những người có hiểu biết về kế toán làm nghiệp vụ này.

Ngoài ra, thực hiện bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán để xác định nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh với ngân sách nhà nước và công tác quản lý hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh của cơ quan thuế.

Thông tư 88/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01-01-2022 và thay thế Quyết định 169/2000/QĐ-BTC, Quyết định 131/2002/QĐ-BTC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *