fbpx

[Thông báo] Khai báo ký hiệu hóa đơn điện tử theo TT 78/2021/TT-BTC VÀ NĐ 123/2020/NĐ-CP

29/12/2023

29/12/2023

184

Thông báo này đã được đăng chi tiết tại: https://portal.fast.com.vn/Main/Login.aspx

Căn cứ theo khoản 3 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC: Ký hiệu hoá đơn phải theo năm tạo hoá đơn và số hoá đơn sẽ bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 (hoặc ngày bắt đầu sử dụng hoá đơn) và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm; Quý khách cần lưu ý tạo phân loại hóa đơn mới để phát hành cho năm 2024 hoặc có thể sử dụng tiện ích “Khai báo phân loại hóa đơn chuyển sang năm sau” [https://bit.ly/khaibaohddtfast1].

Trường hợp quý khách sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền thì tham khảo thêm [https://bit.ly/khaibaohddtfast2]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *