fbpx

Thời hạn doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP

06/01/2023

06/01/2023

948

Theo như Nghị định 126, thời hạn nộp lệ phí môn bài của doanh nghiệp căn cứ tại điểm a khoản 9 Điều 18 của Nghị định này: 

“a) Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.”

Như vậy, trước ngày 30-01-2021, doanh nghiệp phải hoàn thành việc nộp lệ phí môn bài theo quy định nêu trên.

Thời hạn doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài theo nghị định 126/2020/NĐ-CP

Ngoài ra, Nghị định còn hướng dẫn một số trường hợp khác về thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh: Phải nộp lệ phí môn bài từ năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp (hết thời gian được miễn lệ phí môn bài) nếu:

  • Kết thúc miễn lệ phí môn bài trong 06 tháng đầu năm: Phải nộp lệ phí môn bài chậm nhất ngày 30-7 của năm kết thúc thời gian miễn đó;
  • Kết thúc miễn lệ phí môn bài trong 06 tháng cuối năm: Phải nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30-01 của năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn đó;
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sau đó hoạt động trở lại:

  • Hoạt động trở lại trong 06 tháng đầu năm: Chậm nhất ngày 30-7 của năm hoạt động trở lại;
  • Hoạt động trở lại trong 06 tháng cuối năm: Chậm nhất ngày 30-01 của năm liền kề năm hoạt động trở lại…
    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *