fbpx

Tính năng quản lý hóa đơn đầu vào trên Fast Business Online và Fast Accounting Online

Tính năng quản lý hóa đơn đầu vào đã được tích hợp trực tiếp trên phần mềm ERP Fast Business Online và phần mềm kế toán Fast Accounting Online (phiên bản bản quyền). Không cần phải mất đến vài phút để có thể xử lý 1 hóa đơn như trước kia, tính năng này sẽ…

2023-05-23
1821