fbpx

Phần mềm FAST đáp ứng Nghị định 44/2023/NĐ-CP về áp dụng mức thuế suất GTGT 8%

fast và nghị định 44/2023

Ngày 30-6-2023, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 ngày 24-6-2023 của Quốc hội. Theo đó, mức giảm thuế giá trị gia tăng từ ngày 01-7-2023 đến hết ngày 31-12-2023 theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP như sau: (1)…

2023-06-30
1722