fbpx

Giải pháp ERP Fast Business Online cho ngành phân phối thiết bị điện tử

Tài liệu này mô tả Giải pháp ERP Fast Business Online cho hệ thống phân phối thiết bị, với các chức năng chính: Quản lý hệ thống khách hàng CRM Quản lý mua hàng – dự báo mua hàng Quản lý bán hàng Quản lý giao hàng Quản lý bảo hành – kỹ thuật Quản lý kho,…

2023-03-01
1033