fbpx

Sổ tay các công việc kế toán cần làm trong tháng 6-2020

06/01/2023

06/01/2023

607

1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 5-2020

Thời hạn: Trước ngày 03-6-2020.

Căn cứ: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TTBLĐTBXH.

Nội dung công việc: Người sử dụng lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động tháng 5-2020 (nếu có).

2. Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 5-2020

Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với đối tượng khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, không áp dụng với đối tượng khai theo quý.

Thời hạn chậm nhất phải nộp tờ khai là ngày 20-6-2020.

Căn cứ về thời hạn: Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TTBTC.

Nếu trong tháng 5-2020 mà tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp tờ khai.

3. Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 5-2020

Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, không áp dụng với đối tượng khai theo quý.

Sổ tay kế toán tháng 6-2020

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 5-2020

Đối tượng phải báo cáo: Áp dụng với doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng (kể cả khi không sử dụng hóa đơn), gồm:

  • Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in.
  • Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Hạn cuối phải nộp báo cáo là ngày 20-6-2020.

Căn cứ về thời hạn: Theo khổ thứ 2 Điều 27 Thông tư 39/2014/TTBTC được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TTBTC.

5. Trích nộp tiền bảo hiểm bắt buộc tháng 6-2020

Hạn cuối phải nộp là ngày 30-6-2020.

Căn cứ: Khoản 1 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐBHXH.

Đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19 có thể được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Công văn 860/BHXHBT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 17-3-2020.

6. Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 6-2020

Hạn cuối phải nộp là ngày 30-6-2020.

Căn cứ: Điều 5, Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐCP.

Doanh nghiệp đã thành lập hay chưa thành lập công đoàn cơ sở vẫn phải nộp kinh phí công đoàn.

Lưu ý: Theo Công văn số 245/TLĐ thì một số doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid19 được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn.

Trên đây là những công việc kế toán cần làm trong tháng 6-2020. 

Nguồn: luatvietnam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *