fbpx

Số liệu khảo sát về ứng dụng ERP tháng 6.2010

11/09/2023

04/01/2023

354

Chủ đề: phần mềm erp, giải pháp erp

Dưới đây là thông tin kết quả khảo sát về ứng dụng phần mềm ERP trên thế giới vào tháng 6.2010 của một công ty tư vấn quốc tế. Có thể các thông này cũng sẽ hữu ích cho các doanh  nghiệp Việt Nam.

Các nhân tố ngăn cản việc ứng dụng ERP

Từ trước đến nay chúng tôi đã vận hành hiệu quả mà không cần ERP 46%
Doanh nghiệp của chung tôi quá bé để ứng dụng ERP 41%
Việc ứng dụng ERP có thể đòi hỏi quá nhiều thời gian và nhân lực 26%
Giá phần mềm và dịch vụ cao 20%
Trong tương lai chúng tôi sẽ vận hành hiệu quả mà không cần đến ERP 19%
Hệ thống ERP quá phức tạp 6%

Những người được hỏi có thể trả lời, đánh dấu vào nhiều yếu tố.

Điều gì sẽ bắt doanh nghiệp ứng dụng ERP

Giá phần mềm và dịch vụ thấp, nhằm giảm thiểu rủi ro 45%
Doanh nghiệp tăng trưởng quá nóng 38%
Tăng trưởng vượt xa ngưỡng, giới hạn 30%
Các đòi hỏi phải phù hợp với quy định 21%
Yêu cầu từ công ty mẹ 19%
Một sự kiện thảm họa chứng minh rằng doanh nghiệp không thể hoạt động hiệu quả 15%
Sức ép từ khách hàng hoặc nhà cung cấp đòi hỏi về số liệu và hợp tác 13%

Những người được hỏi có thể trả lời, đánh dấu vào nhiều yếu tố.

Các lợi ích có được từ việc ứng dụng ERP

Đối với 20% các doanh nghiệp hoạt động tốt nhất trong ngành

 • Giảm 21% chi phí hoạt động
 • Giảm 19% chi phí quản lý
 • Giảm 17% số tồn kho
 • Tăng 16% thực hiện phù hợp với lịch định
 • Tăng 17% hoàn thành giao hàng và đúng hạn.

Đối 50% các doanh nghiệp hoạt động trunh bình trong ngành

 • Giảm 14% chi phí hoạt động
 • Giảm 10% chi phí quản lý
 • Giảm 11% số tồn kho
 • Tăng 14% thực hiện phù hợp với lịch định
 • Tăng 14% hoàn thành giao hàng và đúng hạn.

Đối 30% các doanh nghiệp hoạt động kém nhất trong ngành

 • Giảm 9% chi phí hoạt động
 • Giảm 5% chi phí quản lý
 • Giảm 11% số tồn kho
 • Tăng 13% thực hiện phù hợp với lịch định
 • Tăng 7% hoàn thành giao hàng và đúng hạn.

Thời gian triển khai trung bình từ khi cài đặt đến khi chạy thật

Đối với các doanh nghiệp hoạt động tốt trong ngành: 7.4 tháng.
Đối với các doanh nghiệp hoạt động trung bình trong ngành: 9.1 tháng.
Đối với các doanh nghiệp hoạt động kém trong ngành: 10.2 tháng.

Đối với các doanh nghiệp chưa ứng dụng ERP thì các phần mềm nào được sử dụng?

Bảng tính (excel…) 57%
Phần mềm kế toán mua ngoài 50%
Các ứng dụng tự rời rạc khác nhau 37%
Các ứng dụng tự viết 22%
Các ứng dụng chưa được coi là “ERP” 20%

Những người được hỏi có thể trả lời, đánh dấu vào nhiều ứng dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *