fbpx

Phần mềm FAST đáp ứng các yêu cầu đặc thù tại HAIHACO

09/01/2023

09/01/2023

969

Hiện trên thị trường có nhiều khá nhiều phần mềm cho doanh nghiệp. Do đó doanh nghiệp có những khó khăn trong việc lựa chọn một phần mềm, một nhà cung cấp phù hợp, đáp ứng các yêu cầu đặc thù của mình.

Chị Phan Thị Lộc – KTT Cty CP Bánh kẹo Hải Hà tại Đà Nẵng (HAIHACO) cho biết: “Chúng tôi phải cực kỳ thận trọng trong quyết định lựa chọn doanh nghiệp phần mềm. Với chúng tôi, phần mềm không chỉ cần thông minh, giải quyết các yêu cầu của công ty chúng tôi mà dịch vụ phía sau nó phải hoàn toàn tin cậy. Ở FAST, chúng tôi tìm thấy được những điều ấy”.

HAIHACO là một trong những doanh nghiệp sản xuất và phân phối bánh kẹo lớn nhất tại Việt Nam.

Chị Lộc nói thêm, “Năm 2005, HAIHACO đã bắt đầu đưa phần mềm kế toán vào quản lý, từ đấy, tôi bắt đầu tiếp cận Cty FAST từ phần mềm Fast Accounting. Thời điểm này, phần mềm chưa được phổ biến với các doanh nghiệp tại Đà Nẵng, kế toán đa phần làm việc trên excel. Việc đưa phần mềm vào kế toán như là một bước tiến của công ty và chính việc này đã giúp bộ phận tôi rất nhiều”.

Năm 2012, đáp ứng nhu cầu cao hơn HAIHACO mạnh dạn nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới hơn Fast Financial.

Để đánh giá phần mềm này chị Lộc có một câu nói thường xuyên lặp đi lặp lại “Phần mềm FAST rất thông minh, mọi nhập liệu của tôi đều ra báo cáo cực kỳ chính xác”. Ngoài ra, chị cũng chia sẻ thêm những điểm ưu việt của phần mềm:

1. Fast Financial giải quyết đặc thù về bán hàng

Tại HAIHACO, mỗi mặt hàng có một giá bán riêng theo nhóm khách hàng và theo phần trăm hoa hồng tương ứng. Giá bán của từng mặt hàng còn được phân theo từng nhóm khách hàng.

Ngoài ra, khi xuất bán, phần mềm tự động cập nhật giá bán, phần trăm hoa hồng, chi phí vận chuyển và tỷ lệ chiết khấu.

Vấn đề khó khăn này đã được Phần mềm Fast Financial giải quyết triệt để,

2. Cung cấp số liệu hoàn hảo nhất từ chi tiết đến tổng hợp

“Khi làm việc với phần mềm FAST, điều tôi tâm đắc nhất là việc số liệu cực kỳ hoàn hảo từ chi tiết đến tổng hợp”, chị Lộc bày tỏ.

Tại HAIHACO Đà Nẵng, lượng khách hàng, đại lý nhiều, số liệu nhập xuất hàng ngày tương đối lớn. Do đó, kế toán thường xuyên kiểm tra dữ liệu chi tiết, công nợ của khách hàng/đại lý.

Ngoài ra các báo cáo:

  • Báo cáo bán hàng cuối ngày
  • Báo cáo hóa đơn có chiết khấu
  • Báo cáo bán hàng theo sản phẩm
  • Báo cáo bán hàng theo khách hàng
  • Báo cáo bán hàng theo tỉnh thành…

rất hữu ích cho công tác quản trị.

3. Hỗ trợ công tác kiểm toán

Mỗi năm HAIHACO tại Đà Nẵng có 4 đoàn kiểm toán kiểm tra dữ liệu sổ sách. Chị Lộc tâm đắc, “Vẫn còn nhớ trong một lần kiểm toán, khi đoàn kiểm toán hỏi HAIHACO Đà Nẵng sử dụng phần mềm nào, tôi trả lời FAST. Bên ấy gật gù bảo vậy là ngon, bằng chứng, tôi chỉ việc xuất excel các dữ liệu và chép vào USB đưa đoàn, và chưa được 1 ngày, công việc kiểm toán đã hoàn thành”.

Đây là 3 điểm đặc biệt mà tôi ghi nhận được từ HAIHACO Đà Nẵng, ngoài ra, chị Lộc còn nhấn mạnh: “Phần mềm kế toán bên tôi chạy ổn định công lớn thuộc về phòng CSKH tại Đà Nẵng, đặc biệt là anh Lê Doãn Thịnh – TP CSKH. Anh rất tận tình với khách hàng. Vừa qua, quyết toán năm 2014 và cập nhật Thông tư 200, HAIHACO đã được cập nhật kịp thời, những khó khăn từ phía công ty đã được anh Thịnh xử lý rất tốt. Những ngày HAIHACO tăng ca làm khuya, anh vẫn tận tình hỗ trợ đến khi hoàn thành.”

phan-mem-ke-toan-tai-hai-ha

Chị Phan Thị Lộc – KTT Cty Hải Hà Đà Nẵng

Thông tin thêm về Cty HAIHACO xem tại webiste www.haihaco.com.vn

 UyênHNP
FAST, 29-6-2015

Hiện trên thị trường có nhiều khá nhiều phần mềm cho doanh nghiệp. Do đó doanh nghiệp có những khó khăn trong việc lựa chọn một phần mềm, một nhà cung cấp phù hợp, đáp ứng các yêu cầu đặc thù của mình.

Chị Phan Thị Lộc – KTT Cty CP Bánh kẹo Hải Hà tại Đà Nẵng (HAIHACO) cho biết: “Chúng tôi phải cực kỳ thận trọng trong quyết định lựa chọn doanh nghiệp phần mềm. Với chúng tôi, phần mềm không chỉ cần thông minh, giải quyết các yêu cầu của công ty chúng tôi mà dịch vụ phía sau nó phải hoàn toàn tin cậy. Ở FAST, chúng tôi tìm thấy được những điều ấy”.

HAIHACO là một trong những doanh nghiệp sản xuất và phân phối bánh kẹo lớn nhất tại Việt Nam.

Chị Lộc nói thêm, “Năm 2005, HAIHACO đã bắt đầu đưa phần mềm kế toán vào quản lý, từ đấy, tôi bắt đầu tiếp cận Cty FAST từ phần mềm Fast Accounting. Thời điểm này, phần mềm chưa được phổ biến với các doanh nghiệp tại Đà Nẵng, kế toán đa phần làm việc trên excel. Việc đưa phần mềm vào kế toán như là một bước tiến của công ty và chính việc này đã giúp bộ phận tôi rất nhiều”.

Năm 2012, đáp ứng nhu cầu cao hơn HAIHACO mạnh dạn nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới hơn Fast Financial.

Để đánh giá phần mềm này chị Lộc có một câu nói thường xuyên lặp đi lặp lại “Phần mềm FAST rất thông minh, mọi nhập liệu của tôi đều ra báo cáo cực kỳ chính xác”. Ngoài ra, chị cũng chia sẻ thêm những điểm ưu việt của phần mềm:

1. Fast Financial giải quyết đặc thù về bán hàng

Tại HAIHACO, mỗi mặt hàng có một giá bán riêng theo nhóm khách hàng và theo phần trăm hoa hồng tương ứng. Giá bán của từng mặt hàng còn được phân theo từng nhóm khách hàng.

Ngoài ra, khi xuất bán, phần mềm tự động cập nhật giá bán, phần trăm hoa hồng, chi phí vận chuyển và tỷ lệ chiết khấu.

Vấn đề khó khăn này đã được Phần mềm Fast Financial giải quyết triệt để,

2. Cung cấp số liệu hoàn hảo nhất từ chi tiết đến tổng hợp

“Khi làm việc với phần mềm FAST, điều tôi tâm đắc nhất là việc số liệu cực kỳ hoàn hảo từ chi tiết đến tổng hợp”, chị Lộc bày tỏ.

Tại HAIHACO Đà Nẵng, lượng khách hàng, đại lý nhiều, số liệu nhập xuất hàng ngày tương đối lớn. Do đó, kế toán thường xuyên kiểm tra dữ liệu chi tiết, công nợ của khách hàng/đại lý.

Ngoài ra các báo cáo:

  • Báo cáo bán hàng cuối ngày
  • Báo cáo hóa đơn có chiết khấu
  • Báo cáo bán hàng theo sản phẩm
  • Báo cáo bán hàng theo khách hàng
  • Báo cáo bán hàng theo tỉnh thành…

rất hữu ích cho công tác quản trị.

3. Hỗ trợ công tác kiểm toán

Mỗi năm HAIHACO tại Đà Nẵng có 4 đoàn kiểm toán kiểm tra dữ liệu sổ sách. Chị Lộc tâm đắc, “Vẫn còn nhớ trong một lần kiểm toán, khi đoàn kiểm toán hỏi HAIHACO Đà Nẵng sử dụng phần mềm nào, tôi trả lời FAST. Bên ấy gật gù bảo vậy là ngon, bằng chứng, tôi chỉ việc xuất excel các dữ liệu và chép vào USB đưa đoàn, và chưa được 1 ngày, công việc kiểm toán đã hoàn thành”.

Đây là 3 điểm đặc biệt mà tôi ghi nhận được từ HAIHACO Đà Nẵng, ngoài ra, chị Lộc còn nhấn mạnh: “Phần mềm kế toán bên tôi chạy ổn định công lớn thuộc về phòng CSKH tại Đà Nẵng, đặc biệt là anh Lê Doãn Thịnh – TP CSKH. Anh rất tận tình với khách hàng. Vừa qua, quyết toán năm 2014 và cập nhật Thông tư 200, HAIHACO đã được cập nhật kịp thời, những khó khăn từ phía công ty đã được anh Thịnh xử lý rất tốt. Những ngày HAIHACO tăng ca làm khuya, anh vẫn tận tình hỗ trợ đến khi hoàn thành.”

phan-mem-ke-toan-tai-hai-ha

Chị Phan Thị Lộc – KTT Cty Hải Hà Đà Nẵng

Thông tin thêm về Cty HAIHACO xem tại webiste www.haihaco.com.vn

 UyênHNP
FAST, 29-6-2015

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *