fbpx

Những điểm mới của phần mềm kế toán Fast Accounting 11 phiên bản R08

09/03/2023

05/01/2023

996

[ Đăng ký tại đây để tải bản dùng thử ]

Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Fast Accounting 11 R08 có những điểm mới sau so với phiên bản R07.

1. Cập nhật Thông tư 133/2016/TT-BTC về chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, chính thức áp dụng từ 1-1-2017.

2. Cải tiến, bổ sung nhiều tính năng và báo cáo đối với quản lý và tính giá thành dự án, công trình xây lắp.

a. Linh hoạt hơn trong việc việc khai báo dự toán cho các dự án, công trình.

b. Đơn giản hơn cho việc tập hợp các chi phí không chỉ rõ trực tiếp cho các dự án, công trình.

c. Bổ sung phương pháp phân bổ chi phí: theo giá thành dự toán, theo giá trị của dự án, ngoài các phương pháp hệ số và theo số phát sinh tài khoản.

d. Bổ sung phương pháp kết chuyển giá vốn: dựa theo chi phí dự toán, ngoài các phương pháp theo hệ số, theo doanh thu.

e. Nhiều tính năng được bổ sung liên quan đến quản lý tồn kho theo công trình, công nợ theo công trình, theo dõi doanh thu và thu tiền theo giai đoạn, báo cáo thực hiện so với dự toán…

3. Cải tiến, bổ sung nhiều tính năng và báo cáo đối với tính giá thành sản xuất.

a. Linh hoạt hơn trong việc khai báo đối tượng tính giá thành của sản phẩm: tính giá cho sản phẩm, tính giá cho sản phẩm – phân xưởng sx, tính giá cho sp – lệnh sản xuất, tính giá cho sp – px – lsx.

b. Có thể tính giá thành riêng cho từng chi nhánh (đơn vị cơ sở).

c. Bổ sung các phương án tập hợp và phân bổ chi phí.

d. Thêm nhiều báo cáo cho phép kiểm tra số liệu trong quá trình tính giá thành.

4. Bổ sung nhiều báo cáo phục vụ phân tích số liệu, quản trị doanh nghiệp

a. Bổ sung nhiều báo cáo cho phép lựa chọn các trường nhóm số liệu khác nhau tùy theo nhu cầu của người sử dụng.

b. Bổ sung nhiều báo cáo mà người sử dụng có thể tự khai báo các cột, vị trí, độ rộng của các cột số liệu. Có thể khai báo nhiều mẫu như vậy ở một menu báo cáo.

5. Cải tiến nhiều tính năng cho một số nghiệp vụ phức tạp

a. Tiện giản hơn khi  theo dõi thanh toán cho người án bằng tiền vay ngoại tệ.

b. Tiện giản hơn trong cập nhật các nghiệp vụ liên quan đến nhập khẩu.

c. Bổ sung các tính năng giúp liên quan đến phân bổ chi phí khấu hao tscđ, chi phí chờ phân bổ của ccdc giúp cho việc tính giá thành xây lắp, giá thành sản xuất được thuận tiên hơn. Có thể khai báo phân bổ theo dự án, sản phẩm, phân xưởng, lệnh sản xuất.

d. và nhiều tính năng khác.

6. Thêm nhiều tiện ích

a. Khai báo các danh mục giúp hiện thị danh mục theo đơn vị, chi nhánh. Hỗ trợ cho trường hợp doanh nghiệp có nhiều đơn vị, chi nhánh với các danh mục không trùng nhau.

b. Đơn giản hóa việc theo dõi thanh toán chi tiết theo hóa đơn.

c. Đơn giản hơn trong việc khai báo các thay đổi liên quan đến tài sản cố định, ccdc.

d. và nhiều tiện ích khác

Xem các tính năng của phần mềm kế toán Fast Accounting 11 R08 tại đây

[ Đăng ký tại đây để tải bản dùng thử ]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *